Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Jak plankton wpisuje się w zmianę klimatu

Nowe badanie może pomóc naukowcom i decydentom w ocenie długofalowej roli planktonu morskiego w biosferze.
Jak plankton wpisuje się w zmianę klimatu
Ekosystemy morskie mają duże znaczenie ze względu na szereg decydujących z gospodarczego punktu widzenia zasobów, a naukowcy pracują nad prognozowaniem wpływu zmiany klimatu na te środowiska. W ramach finansowanego przez UE projektu SIMPLE ("Spatially-implicit modelling of plankton ecosystems") sporządzono modele działania różnych stężeń planktonu na różne lokalizacje. To pozwoliło ocenić wpływ zmienności przestrzennej planktonu na poziomy węgla i składników odżywczych w ekosystemach morskich.

Członkowie projektu odkryli, że modele niskorozdzielcze, jak te używane w symulacjach Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC), często nie dają wiarygodnych prognoz zmian ekosystemów morskich. Dzieje się tak dlatego, że nie uwzględniają one pogody oceanicznej.

Systemy wysokorozdzielcze bywają jednak bardzo drogie. Dlatego naukowcy przeprowadzili ocenę tego, na ile dokładne mogą być prognozy skutków zmienności przestrzennej przy zastosowaniu konkretnego podejścia modelowania matematycznego.

Aby dopasować ten model do danych obserwacyjnych z szeregiem czasowym Bermudy Atlantyk (BATS), zespół podjął współpracę z BATS nad badaniami statystycznymi. Odkryto, że objętość biomasy węglowej można dokładnie wywnioskować na podstawie pomiaru zmiennych, takich jak pigment i napromieniowanie przy użyciu przekształcanych liniowo modeli wielokrotnej regresji. To pozwoliło badaczom użyć nieprzetworzonych danych z lat 2004-2012 w celu zrekonstruowania pomiarów biomasy od 1989 do 2012 r.

Odkrycia w ramach projektu SIMPLE powinny zainteresować specjalistów ds. modelowania klimatu i decydentów, którzy – szukając odpowiedzi na kwestie związane z klimatem – opierają się na modelach niskorozdzielczych. Dotyczy to takich kwestii, jak absorpcja dwutlenku węgla przez oceany lub to, w jaki sposób klimat wpływa na obfitość planktonu, a tym samym na produktywność łowisk.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę