Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Rozwój kory podczas embriogenezy ssaków

Europejscy naukowcy zbadali mechanizmy kontrolujące migrację i dystrybucję neuronalną podczas embriogenezy ssaków. Dzięki nowym narzędziom pojawiła się możliwość wizualizacji migracji specyficznych populacji neuronalnych i identyfikacji czynnika Ebf3 jako cząsteczki odgrywającej ważną rolę w utrzymywaniu organizacji kory.
Rozwój kory podczas embriogenezy ssaków
Podczas rozwoju mózgu u ssaków komórki neuronalne migrują do swoich ostatecznych lokalizacji. Odpowiednia organizacja kory nowej, zewnętrznej powłoki półkul mózgowych, wymaga precyzyjnej regulacji migracji neuronalnej. Wszelkie odchylenia od normy podczas tego procesu mogą być przyczyną poważnych chorób neurologicznych.

Aby kierować tą migracją pojawiają się sekwencyjnie różne populacje neuronalne, określane mianem komórek Cajala-Retziusa (CR) i pomagają w organizacji i wzroście wcześnie powstałych neuronów. Brak jednak szczegółowych informacji dotyczących tego, jak odbywa się pozycjonowanie tych pierwszych neuronów podczas rozwoju mózgu. Głównym celem finansowanego ze środków UE projektu NEUROMIGRATION ("Role of Ebf3 in the distribution of Cajal-Retzius cells") było zrozumienie mechanizmów kontrolujących dystrybucję komórek CR w korze podczas wzrostu rozwojowego.

Wykorzystując genetykę myszy i technikę obrazowania naukowcy udowodnili, że wymagana jest wtórna fala aktywnej migracji dla utrzymania komórek CR. Wydaje się, że komórki CR pochodzą z przejściowego zasobu zlokalizowanego w przyszłym obszarze kory odpowiedzialnym za zmysł węchu i pełnią fundamentalną rolę w utrzymywaniu organizacji i specyfikacji kory.

Ponadto wykazano, że ta wtórna migracja była regulowana czynnikiem transkrypcyjnym Ebf3. Badania prowadzone na transgenicznych myszach z usuniętym czynnikiem Ebf3 ujawniły rolę tej cząsteczki w dystrybucji komórek CR w korze mózgowej. Obszary z nietypową dystrybucją komórek CR były związane z wadliwą organizacją kory, podkreślając znaczenie komórek CR dla późnych etapów rozwoju embrionalnego.

Podsumowując, wyniki projektu NEUROMIGRATION potwierdzają nową rolę migracji neuronalnej w homeostazie układu nerwowego podczas wzrostu rozwojowego.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę