Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

PI3K SYSTEMS BIOLOGY — Wynik w skrócie

Project ID: 254796
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE

Nowe metody kwantyfikacji aktywności szlaku PI3K

Badanie PI3K SYSTEMS BIOLOGY skoncentrowało się na dogłębnej analizie szlaków kinazy w czasie zdrowia i choroby. Naukowcy dokonali wysokowydajnej analizy miejsc fosforylacji różnych białek położonych w górę lub dół biegu łańcucha enzymu kinazy fosfoinozytolu 3’ (PI3K).
Nowe metody kwantyfikacji aktywności szlaku PI3K
Nastąpił wzrost zainteresowania grupą białek PI3K przez przemysł biotechnologiczny i farmaceutyczny. Białka te zostały powiązane z różnymi chorobami, takimi jak rak, zespoły metaboliczne (np. cukrzyca) i zapalenie.

Finansowany ze środków UE projekt PI3K SYSTEMS BIOLOGY zbadał biochemiczne szlaki ukierunkowane w dół biegu białek PI3K w komórkach, które były leczone różnymi inhibitorami kinazy. Szczegółowa charakteryzacja biochemicznych funkcji białka PI3K w czasie zdrowia i choroby mogłaby umożliwić wykorzystanie ich jako celów terapeutycznych.

Dlatego naukowcy wykorzystali najnowocześniejsze techniki spektrometrii mas do równoczesnego wykrywania i kwantyfikacji tysięcy miejsc fosforylacji zlokalizowanych na białkach. System ten umożliwił obiektywne badanie szlaków sygnalizacji kinazy bez żadnych zaburzeń pracy systemu.

Po optymalizacji biochemicznych procedur ekstrakcji służących do wzbogacania fosfopeptydów, naukowcy zmodyfikowali oprogramowanie do analizy danych spektrometrii mas. Ta solidna metoda fosfoproteomiki nieoznaczonej została udostępniona w drodze licencji wydzielonej spółce uczelni przyjmującej, aby świadczyć usługi na rzecz przedsiębiorstw biotechnologicznych i farmaceutycznych.

Zidentyfikowano nowe miejsca fosforylacji modulowane z użyciem różnych inhibitorów ukierunkowanych na specyficzne izoformy białka PI3K oraz miejsca położone w dół biegu łańcucha inhibitorów białka PI3K. Wyniki wykazały, że reakcja komórek raka na leki zawierające inhibitory kinazy zależała od ogólnej aktywności sieci kinazy, a nie tylko od docelowego szlaku.

Pomiar aktywności szlaków kinazy w ramach sieci pomógłby w wyborze terapii optymalnej dla każdego pacjenta chorego na raka. Koncepcja ta została potwierdzona poprzez uzyskanie fosfoproteomicznych sygnatur białaczek pierwotnych w celu przewidzenia wrażliwości tych komórek na inhibitory białka PI3K.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę