Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Uprawianie bardziej odpornej pszenicy

Projekt CAREBREED zajął się wspieraniem wysokiej jakości szkoleń z zakresu stosowania technologii markerów molekularnych i fenotypowania. Postępy w tej dziedzinie przyniosą korzyści dla uprawy zbóż o drobnym ziarnie dzięki możliwości scharakteryzowania unikalnych cech genetycznych pszenicy.
Uprawianie bardziej odpornej pszenicy
Rozwijając wcześniejsze osiągnięcia badawcze, uczestnicy projektu CAREBREED ("Modern approaches for career development in small-grain cereal breeding") zajęli się dalszą analizą ważnych obszarów genomu pszenicy. Przyjęty kierunek badań dotyczy identyfikacji wysokości plonów i innych ważnych cech agronomicznych. Używane są technologie markerów molekularnych w połączeniu z analizą loci cech ilościowych (QTL) i genetyką asocjacyjną.

Naukowcy zastosowali różnorodne badania doświadczalne ukierunkowane na wybrane klastry QTL dla plonów i cech pokrewnych. Z powodzeniem zidentyfikowano zamierzoną liczbę linii bliskich izogenicznym (NIL) dla większości markerów QTL±, identyfikując 58 linii QTL++ i 71 linii QTL-- w 14 różnych QTL. 83 spośród linii NIL poddano charakteryzacji fenotypowej w optymalnych warunkach, co umożliwiło zmierzenie kilku cech, które według oczekiwań powinny być powiązane z docelowymi QTL. Pobrano też nasiona do przyszłych prac.

Aby potwierdzić zatrzymywanie regionu QTL dla konkretnych linii NIL i porównać powtarzalność ekspresji QTL w różnych środowiskach stresowych, dokonano pomiaru cech produktywności w zestawie 58 linii NIL. Wcześniej zidentyfikowany plon stanowił powtarzalny czynnik kontrolujący wskaźnik zbiorów w próbie kontrolnej oraz próbach odporności na suszę i ozon.

Pośród innych istotnych wyników projekt CAREBREED zidentyfikował dwa nowe loci, które mogą być istotne dla hodowli przyszłych genotypów pszenicy odpornych na stres związany z suszą i ozonem.

Wyniki projektu poszerzają naszą wiedzę na temat regulacji plonów pszenicy w różnych środowiskach, wpisując się w kluczowy europejski program badań naukowych. Stanowi to ważny krok w kierunku zwiększenia zrównoważonej produkcji pszenicy w zróżnicowanych środowiskach oraz zapewnienia bezpieczeństwa wyżywienia w warunkach zmian klimatycznych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę