Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

MULTITURB — Wynik w skrócie

Project ID: 254992
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE

Burzliwa droga do nowej wiedzy

Lepsze poznanie fizyki wszechobecnych w przemyśle i naturze przepływów burzliwych mogłoby mieć doniosłe konsekwencje dla inżynierii. Celem projektu MULTITURB było doprowadzenie do przełomu w badaniach nad fizyką przepływów burzliwych.
Burzliwa droga do nowej wiedzy
Finansowany ze środków UE projekt MULTITURB ("A multidisciplinary approach to turbulence") przyczynił się do rozwoju kariery doświadczonego badacza, dodatkowo rozwijając kompetencje badawcze w wybranej dziedzinie badań. Zespołowe prace w ramach projektu skutecznie poprawiły naszą obecną znajomość turbulencji. Wniesione do projektu doświadczenia i wiedza dodatkowo wspomogły wysiłki badaczy zewnętrznych zajmujących się zachowaniem drobnych cząstek w przepływach burzliwych.

Działania projektu MULTITURB stworzyły też możliwość wspólnego rozwijania trzech nowych obszarów badań, co zaowocowało jednym artykułem na konferencji, czterema prezentacjami oraz przygotowaniem artykułów do publikacji w pismach naukowych. Korzyści badawcze z osiągnięcia tego celu to między innymi pomyślne utworzenie programu systematycznych badań międzynarodowych z zakresu znaczenia warunków początkowych i dalszych dla przebiegu turbulencji.

Badania dotyczyły mechanizmów powstawania turbulencji, sposobów pozyskiwania i/lub wytracania energii oraz sposobów tworzenia wynikowych średnich profilów przepływu. Szczególnie w tym ostatnim obszarze prowadzono liczne dyskusje w okresie trwania projektu. Jednym z bieżących aspektów projektu jest zatem propozycja sformułowania zupełnie nowego paradygmatu turbulencji, przy czym w założeniu prace będą kontynuowane do czasu opublikowania gotowego wyniku lub odrzucenia propozycji.

Wysiłki projektu MULTITURB reprezentują zbieżność interesów oraz ważne początkowe poszukiwania nowych kierunków i możliwości dostępnych dla badaczy w tej dziedzinie. Projekt stanowi też wyjątkową okazję do wprowadzenia nowej wiedzy, szkoleń i konkretnych wyników do europejskich badań nad dynamiką płynów turbulentnych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę