Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Interakcje przybrzeżnych prądów nośnych

Choć zjawisko przybrzeżnych prądów nośnych ma duże znaczenie, dynamika i skutki ich interakcji nie są w pełni rozumiane. Naukowcy połączyli siły, aby to zmienić, badając dynamikę tych interakcji w ramach licznych badań i doświadczeń laboratoryjnych.
Interakcje przybrzeżnych prądów nośnych
Przybrzeżne prądy nośne mają silny wpływ na cyrkulację przybrzeżną i ekosystemy, a także na redystrybucję słodkiej wody na skalę światową. Jednym z przykładów typowej interakcji prądów nośnych pochodzących z różnych źródeł rzecznych jest zachodni prąd przybrzeżny Adriatyku. Sposób, w jaki prądy przybrzeżne wchodzą ze sobą w interakcję, wpływa na dystrybucję materiałów obecnych w poszczególnych prądach przenoszonych wraz z prądem przez wodę. Jest to ważne zarówno ze względów ekologicznych, jak i ekonomicznych, i skłania do zrozumienia tego, jak wody przybrzeżne mogą przenosić zanieczyszczenia, szkodliwe kwitnienie glonów (HAB) i osady z dala od zaludnionej linii brzegowej.

W tym celu powstał projekt INBUCOC ("Interacting buoyant coastal currents"), w ramach którego zostanie zbadany wpływ wielokrotnych prądów rzecznych na tworzenie się i rozproszenie wód przybrzeżnych. Naukowcy skupili się na znaczeniu granic i względnego umiejscowienia tych prądów, uwzględniwszy możliwość zanieczyszczenia wód z jednej rzeki lub przenoszenia szkodliwego kwitnienia glonów. Aby osiągnąć swoje założenia, wykorzystali uproszczony scenariusz obejmujący dwie hipotetyczne rzeki, rzekę północną i rzekę południową.

Aby określić różne rezultaty scenariusza, w ramach którego jedna z rzek zawiera zanieczyszczenia i szkodliwe glony, zespół INBUCOC opracował zestaw pytań. Wśród nich znalazły się pytania o możliwy wpływ na zaludnione wybrzeże; czy jedna z rzek pełni rolę bariery przed tego typu zagrożeniami sięgającymi wybrzeża oraz czy dwie masy wodne układają się względem siebie wertykalnie czy horyzontalnie.

Przede wszystkim, założeniem badania było określenie ilościowe możliwych scenariuszy ułożenia horyzontalnego i wertykalnego mas wodnych jako funkcji dynamicznie znaczących niewymiarowych ilości, przy użyciu modelu analitycznego. Wyniki badań laboratoryjnych i obliczeń analitycznych wykazały, że pozycja frontalna, profil głębokości oraz horyzontalne i wertykalne ułożenie mas wodnych dwóch prądów nośnych o różnej gęstości może być scharakteryzowane przez ważną skalę długości, promień deformacji Rossby'ego.

Laboratoryjne eksperymenty rotacyjne ujawniły, że po osiągnięciu równowagi, dwa prądy nośne układają się głównie horyzontalnie. Z kolei, gdy zakres frontów między trzema różnymi prądami jest podobny, prądy nośne układają się głównie wertykalnie.

Projekt INBUCOC dostarczył informacji o tym, jak masy wodne dwóch niezależnych przybrzeżnych prądów nośnych układają się względem siebie wertykalnie i horyzontalnie. Informacje te pogłębiają nasze zrozumienie interakcji prądów przybrzeżnych, jednak badacze ostrzegają, że wyniki projektu należy interpretować ostrożnie, ze względu na ich modelowy, spekulacyjny charakter oparty na badaniach laboratoryjnych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę