Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Zaawansowane planowanie środowiskowe

Partnerstwa zrzeszające społeczność i uczelnie wyższe mogą odgrywać ważną rolę jako organizacje działające na rzecz zrównoważonego rozwoju i badań naukowych. W ramach unijnej inicjatywy analizowano możliwości w zakresie planowania dotyczącego środowiska i społeczności na terenach słabo rozwiniętych.
Zaawansowane planowanie środowiskowe
Uczestnicy finansowanego przez UE projektu PARTES zajęli się porównaniem podejść i metod badań nad działaniami partycypacyjnymi w konkretnej dziedzinie na przykładzie ich implementacji przez uniwersytety w południowych obszarach dwóch bardzo różnych regionów. W tym celu porównano dwie analizy partnerstwa społeczności z uczelniami: jednej ze wschodniej Sycylii, a drugiej ze środkowego południa Stanów Zjednoczonych. W obu przypadkach celem było promowanie zrównoważonego rozwoju socjoekonomicznego społeczności.

Pierwsza faza projektu dotyczyła środkowego południa Stanów Zjednoczonych, a jej celem było udokumentowanie prac społecznych słuchaczy studiów podyplomowych na wydziale urbanistyki i planowania regionalnego Uniwersytetu w Memphis w stanie Tennessee. W planowaniu urbanistycznym i regionalnym przyjęto podejście aktywnych badań partycypacyjnych, zgodnie z którym badacz sam należy do badanej społeczności i współuczestniczy w procesie kolektywnych zmian.

Zastosowane w CRP podejście do badań stosowanych istotnie różni się do profesjonalnego modelu eksperckiego. Planowanie stwarzania możliwości jest procesem społecznościowym łączącym wykładowców, personel i studentów, przez co umożliwia mieszkańcom podejmowanie coraz trudniejszych inicjatyw rozwoju.

Druga faza projektu objęła partnerstwo Uniwersytetu w Katanii z lokalną grupą działającą na rzecz zrównoważonego rozwoju w Dolinie Simeto. Badania wykazały, że aktywne badania partycypacyjne mają ogromny potencjał. Pomimo wpływu przestępczości zorganizowanej, wspólne i zorientowane na działania podejście do badań pomogło społeczności przejść od skutecznej społecznej mobilizacji przeciwko projektowi budowy kontrowersyjnej spalarni śmieci do innowacyjnego i stabilnego zaangażowania w zarządzanie zasobami naturalnymi.

Prace projektu pokazały praktyczne zastosowania podejścia opartego na planowaniu stwarzania możliwości w kontekście partnerstwa między wydziałem urbanistyki i planowania regionalnego a społecznością z okolic ulicy Vance Avenue oraz z Simeto. Oba partnerstwa zastosowały metodę planowania partycypacyjnego, która ma namacalny wpływ na decyzje władz publicznych oraz uruchomienie transformacyjnych projektów pod przewodnictwem społeczności.

Projekt PARTES wniesie wkład w europejską debatę na temat roli planowania przestrzennego w zwiększaniu spójności między regionami o różnym stopniu rozwoju gospodarczego. Efektem ma być też pobudzenie dyskusji o partnerstwach między społecznościami i uczelniami oraz ich potencjał w zakresie wprowadzania pozytywnych zmian.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Współpraca między społecznością a uczelniami, planowanie z udziałem społeczności, partycypacyjne działania badawcze, planowanie regionalne
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę