Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Mierzenie wpływu hałasu oceanicznego na wieloryby

Nowe badania na temat sposobu mierzenia wpływu hałasu oceanicznego na wrażliwe akustycznie drapieżniki morskie może pomóc w kierowaniu działaniami na rzecz ochrony środowiska morskiego.
Mierzenie wpływu hałasu oceanicznego na wieloryby
Hałas wynikający z działalności człowieka na wodach morskich – jak przewozowy ruch morski, podmorska działalność wydobycia ropy i gazu, czy wytwarzanie energii odnawialnej – zwiększył się drastycznie na przestrzeni minionych dziesięcioleci. Założeniem finansowanego przez UE projektu CONCEAL ("Chronic ocean noise: Cetacean ecology and acoustic habitat loss") było ilościowe określenie wpływu hałasu oceanicznego na określone gatunki przy wykorzystaniu wnikliwych, powtarzalnych i znormalizowanych metod.

Biolodzy, akustycy i statystycy połączyli siły, aby zmierzyć konsekwencje zmniejszenia się liczby polowań wielorybów w wyniku hałasu generowanego przez człowieka. Skupiono się na finwalu, wielorybie fałdowcu i orce.

Zespół przeanalizował rejestry karmienia w niewoli i obfitość występowania zdobyczy, stan organizmu i dane dotyczące wskaźników ciążowych u północnoatlantyckich finwalów. Opracowali także zaawansowane modele statystyczne populacji waleni w odpowiedzi na zmiany w dostępności zdobyczy w wyniku działalności człowieka.

Do najważniejszych wyników projektu należało nawiązanie partnerstwa z duńskimi naukowcami w celu porównania zachowań akustycznych morświnów portowych w wodach duńskich i kanadyjskich. Ponadto powołano partnerstwo badawcze z naukowcami amerykańskimi, australijskimi i kanadyjskimi w celu opracowania metod, które uwzględniałyby hałas żeglugowy do procesów morskiego planowania przestrzennego.

Podsumowując, projekt CONCEAL przekonał największe podmioty do zdefiniowania hałasu oceanicznego jako antropogenicznego czynnika stresowego dla ssaków morskich oraz do rozważenia skutków oddziaływania hałasu na środowisko. Z perspektywy naukowej opublikowano szereg prac naukowych i powołano partnerstwa oparte na współpracy długoterminowej.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę