Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Ulepszone grzyby glebowe na rzecz zrównoważonego rolnictwa

Symbiotyczne grzyby glebowe odgrywają ważną rolę w zrównoważonym rolnictwie, jednak jakość tych dostępnych komercyjnie bywa różna. W ramach finansowanego ze środków UE partnerstwa badawczego przyjrzano się markerom genetycznym, które umożliwiłyby produkcję grzybów mikoryzy arbuskularnej (AMF) niezmiennie wysokiej jakości dla potrzeb sektora rolnego i innych.
Ulepszone grzyby glebowe na rzecz zrównoważonego rolnictwa
Grzyby mikoryzy arbuskularnej (AMF) to grzyby glebowe, które wchodzą w symbiozę z wieloma różnymi roślinami. Stają się one coraz bardziej przydatne w rolnictwie na skalę handlową. Symbioza między AMF a roślinami prowadzi do zwiększenia zdolności produkcyjnej, poprawy stanu upraw spożywczych i paszowych, a także jakości gleby. Jednak przydatność AMF ogranicza wysoka różnorodność genetyczna, która prowadzi do zmiennej efektywności.

W projekcie AGRO-AMF-AOX (A functional marker of commercial AMF isolates for sustainable agriculture) zbadano przydatność polimorfizmów genowych AM AOX jako markerów integralności funkcyjnej izolatów AMF.

Badacze wykorzystali rodzinę genów alternatywnej oksydazy (AOX) w celu zbadania odmian genetycznych, które mogłyby mieć wpływ na stopień przydatności danych grzybów AMF w rolnictwie. Zidentyfikowano rzadki typ AOX, a badania wykazały, że w genie istnieje szereg odmian genetycznych, które mogą być istotne dla funkcji.

Ponadto opracowano metodę rozprzestrzeniania AMF po raz pierwszy w warunkach laboratoryjnych, która pomoże w przyszłych badaniach i produkcji. Przeprowadzono dalsze prace na temat tego, czy zmiany w AOX mogą wpływać na morfologię i funkcję AMF.

Projekt AGRO-AMF-AOX wytyczył szlak w kierunku lepszej i bardziej spójnej jakości AMF, tworząc narzędzie niezbędne do pomiaru funkcjonalności grzybów AMF oraz efektywności ich zastosowania. Partnerzy projektu z powodzeniem zdefiniowali nowe wymagania w zakresie narzędzi do fenotypowania, które pozwolą prognozować wpływ użycia grzybów AMF na skuteczność wzrostu roślin.

Wyniki projektu znajdą zastosowanie zarówno w badaniach fundamentalnych, jak i stosowanych i ostatecznie przyczynią się do zwiększenia zrównoważoności rolnictwa.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Markery genetyczne, grzyby mikoryzy arbuskularnej, symbioza, różnorodność genetyczna, AGRO-AMF-AOX, marker funkcyjny, polimorfizm genów, alternatywna oksydaza
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę