Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Ograniczanie stosowania pestycydów na rzecz bardziej zrównoważonego rolnictwa

Badacze z UE pomogli obniżyć użycie pestycydów, opracowując i testując strategie zintegrowanego zwalczania szkodników (IPM). Strategie te oparto zarówno na metodach doświadczalnych i modelowaniu.
Ograniczanie stosowania pestycydów na rzecz bardziej zrównoważonego rolnictwa
Istnieje znaczny polityczny i społeczny nacisk na zmniejszenie użycia pestycydów i zwiększenie zrównoważoności rolnictwa komercyjnego. IPM jest zrównoważoną alternatywą, w ramach której próbuje się uprawiać rośliny przy minimalnym zastosowaniu pestycydów, używając przy tym holistycznego podejścia do zwalczania szkodników.

Finansowany przez UE projekt PURE (Pesticide use-and-risk reduction in European farming systems with integrated pest management) ma na celu stworzenie rozwiązań IPM i zintegrowanie ich z praktykami rolniczymi w Europie. Projekt zaangażował badaczy, firmy komercyjne, rolników i doradców.

Jego celem było opracowanie strategii zwalczania szkodników poprzez włączenie nowych technologii i technik do rozwiązań IPM, które zaprojektowano, przetestowano i oceniono w terenie pod kątem najważniejszych europejskich systemów gospodarki rolnej: corocznych roślin uprawnych, warzyw uprawnych, bylin i upraw chronionych. W tym celu stworzono narzędzia do oceny aspektów ekonomicznych, środowiskowych i społecznych zrównoważonego rozwoju. Testy w terenie ujawniły, że metoda IPM może zaowocować obniżeniem zrównoważoności gospodarczej, jednak jednocześnie może przynieść duże korzyści środowiskowe.

Badacze stworzyli strategie modelowe lub doświadczalne w celu zwalczania pojawiających się zjadliwych odmian szkodników, a także innowacyjne narzędzia diagnostyczne. Powstały także narzędzia do modelowania, mające pomóc w zidentyfikowaniu rozwiązań IPM w niedalekiej przyszłości. Wśród nich znalazły się trzy platformy do projektowania modeli ekologicznych, do prognozowania profilów uszkodzeń oraz do prognozowania strat produkcyjnych spowodowanych uszkodzeniem profilu. Jednocześnie zaprojektowano narzędzia optymalizacyjne, a także łańcuchowy model ryzyka ekonomicznego dla zbiorów owoców oraz modele w zakresie optymalnego genotypu roślin i zastosowania genotypu w stosunku do choroby żółtej rdzy. Dodatkowo powstał model dla wielu genotypów chwastów oraz model generyczny populacji szkodników i ich wrogów naturalnych w otoczeniu, których celem było wdrożenie środków kontrolnych.

W projekcie dokonano ogromnych postępów w zakresie narzędzi walki biologicznej. Zbadano także wpływ praktyk zarządzania glebą na glebowe mechanizmy supresji chorób oraz reakcję naturalnych wrogów na strategie zmian w obrębie siedlisk. Przeprowadzono również badanie wieloskalowej zależności szkodników od upraw i półnaturalnego środowiska życia.

Partnerzy projektu zaprojektowali i przetestowali próbniki powietrza i techniki optyczne w zakresie mapowania chorób. Ponadto zoptymalizowali techniki reakcji łańcuchowej polimerazy w celu kwantyfikacji gatunków grzybów i przetestowali prototyp do podejmowania decyzji w zakresie zwalczania chwastów, dozowników feromonów i urządzeń wibracyjnych zakłócających kojarzenie się w pary do zwalczania szkodników, a także natryskiwanie precyzyjne.

Użycie pestycydów systematycznie wzrasta od kilku dekad, dlatego niezwykle ważne jest, aby stworzyć nowe narzędzia odwracające ten trend, nie zmniejszając zarazem globalnej podaży żywności. Uczestnicy projektu PURE znaleźli rozwiązanie tego problemu, tworząc systemy i narzędzia zmniejszające użycie pestycydów bez ograniczania produktywności rolnictwa.

Powiązane informacje

Tematy

Agriculture

Słowa kluczowe

Pestycydy, rolnictwo, zintegrowane zwalczanie szkodników, zwalczanie szkodników, gospodarka rolna, zrównoważoność, ocena, doświadczenie, modelowanie, ewolucja szkodników, walka biologiczna, ekologiczne zwalczanie szkodników, technologia
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę