Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Badania w dziedzinie transportu pomocne w optymalizacji podróży

Lepsze zrozumienie danych dotyczących transportu i zachowań transportowych pomagają w kształtowaniu przyszłej wizji bardziej zoptymalizowanego sektora podróży.
Badania w dziedzinie transportu pomocne w optymalizacji podróży
Transport pasażerski ma powiększyć się wraz ze wzrostem światowej populacji, powodując niewydolność istniejących infrastruktur transportowych. Naukowcy i decydenci szukają sposobów na usprawnienie tej gałęzi transportu, aby wyjść naprzeciw potencjalnym wyzwaniom i zapewnić większy poziom zrównoważenia w tym sektorze. W tym celu zainicjowano finansowany przez UE projekt "Optimising passenger transport information to materialize insights for sustainable mobility" (OPTIMISM) .

Zespół projektu, chcąc przezwyciężyć to wyzwanie, skupił się na rozwiązaniach zaawansowanych technologicznie opartych na połączonych środkach transportu publicznego, a mianowicie na współmodalności. Aby znaleźć bardziej zrównoważone rozwiązania bezemisyjne, zbadano potrzeby pasażerów, wzorce mobilności, zachowania społeczne i modele biznesowe.

W projekcie przeprowadzono dogłębną analizę krajowych statystyk podróży w Europie i zalecono harmonizację analizy zachowań transportowych. Zespół określił także możliwe megatrendy kształtujące sektor transportu i mobilności, a także stymulujące zachowania w zakresie mobilności w przyszłości. Przyjrzano się także tematyce potrzeb technologicznych oraz dekarbonizacji.

Co istotne, w projekcie zdefiniowano ramy pomagające w ocenie współmodalności oraz opcje w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej w kontekście siódmego programu ramowego UE (7PR). Zdefiniowano strategie na rzecz integracji i poprawy systemów transportu pasażerskiego, a także opublikowano raport dotyczący wpływu najlepszych praktyk związanych ze wzorcami mobilności.

Na koniec zespół OPTIMISM stworzył zalecenia dotyczące zasad zrównoważonej mobilności, które pomogą zainteresowanym stronom w opracowaniu lepszych modeli transportowych.

Wszystkie cenne rezultaty rozpowszechniono za pośrednictwem konferencji, publikacji, warsztatów i strony internetowej projektu, łącznie z końcową konferencją, która odbyła się w Brukseli (Belgia).

Zbadanie wyborów, jakie podejmują podróżni oraz zachowań transportowych obywateli Europy pomoże decydentom i władzom zwiększyć poziom zrównoważoności w sektorze transportowym. To z kolei pomoże wprowadzić bardziej ekologiczny, bezpieczniejszy i wydajniejszy model podróżowania w przyszłości.

Powiązane informacje

Tematy

Transport

Słowa kluczowe

Badania transportu, podróż, dane dotyczące transportu, zachowania transportowe, transport pasażerski, infrastruktura transportowa, zrównoważona mobilność, współmodalność, potrzeby pasażerów, wzorce mobilności, zachowanie społeczne, system transportowy
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę