Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

TidalSense Demo — Wynik w skrócie

Project ID: 286989
Źródło dofinansowania: FP7-SME

Na fali pływów

Zespół europejskich badaczy, wykorzystując sukcesy finansowanego przez UE projektu opartego na prądach pływowych, pomaga w komercjalizacji nowo opracowanych technologii. Sektor energii pływowej ma potężny potencjał wzrostu i możliwość obniżenia emisji węgla.
Na fali pływów
Pływy i prądy pływowe mogą być wykorzystane do zrównoważonego wytwarzania prądu elektrycznego. Praktyczne instalacje generujące energię pływową mogą zaspokoić 9% światowego zapotrzebowania na elektryczność. Jednak konwersja energii pływowej stanowi złożone wyzwanie inżynieryjne.

Chcąc rozwiązać ten problem, europejski projekt TIDALSENSE opracował nowy system zdalnego monitorowania konwerterów energii pływowej. Projekt TIDALSENSE DEMO ("Demonstration of a condition monitoring system for tidal stream generators"), również finansowany ze środków UE, działa tak, aby zwiększyć rentowność nowego systemu.

W ramach projektu TIDALSENSE DEMO zostaną uprzemysłowione nowo opracowane czujniki i przeprowadzone próby morskie nowego systemu monitorowania. Dodatkowo w ramach projektu zostaną zaprojektowane narzędzia do walidacji systemu, a następnie zademonstrowane procedury konserwacji istniejących i działających instalacji przy pływach o normalnej sile i sztormowych.

Dotychczas zespół projektu TIDALSENSE DEMO zdołał sfinalizować wymogi instalacyjne dla nowego systemu monitorowania. Sporządził też specyfikacje funkcjonalne dla każdego z komponentów i opracował narzędzia walidacji niezbędne do demonstracji i prób na morzu.

Na kolejnym etapie projektu próby morskie będą kontynuowane na nowym systemie. Finalizacja projektu TIDALSENSE DEMO przybliży nowoczesny opracowany w Europie system monitorowania urządzeń do generowania energii pływowej o krok w kierunku pełnej komercjalizacji. W ten sposób znacząco przyczyni się do niezbędnego odsunięcia się od paliw kopalnych w kierunku energii odnawialnej w UE.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę