Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Zachęcanie do łagodzenia zmiany klimatu

Realizowany niedawno projekt unijny pomógł krajom rozwijającym się z Europy, regionu Morza Czarnego i Morza Kaspijskiego oraz Azji Środkowej w tworzeniu solidnych polityk w sprawie zmiany klimatu.
Zachęcanie do łagodzenia zmiany klimatu
Zmiana klimatu i zrównoważony rozwój to dwa najpoważniejsze wyzwania globalne naszych czasów. Rozwiązywanie tych problemów przy pomocy polityki i działań, szczególnie w krajach o wschodzących gospodarkach, wymaga międzynarodowej współpracy.

Projekt "Knowledge transfer and research needs for preparing mitigation/adaptation policy portfolios" (PROMITHEAS-4) powstał w celu przeszkolenia i wsparcia naukowców, interesariuszy i prawodawców z 12 krajów (Albanii, Armenii, Azerbejdżanu, Bułgarii, Estonii, Kazachstanu, Mołdawii, Rumunii, Rosji, Serbii, Turcji i Ukrainy) w walce z tymi wyzwaniami.

Władze państwowe (ministerstwa) oraz interesariusze (izby handlowe) beneficjentów były stale informowane o bieżących ustaleniach przez cały okres realizacji trzyletniego projektu, w kontekście działań w ramach Organizacji Czarnomorskiej Współpracy Gospodarczej (BSEC).

Wyniki prac prezentowano na trzech spotkania ministerialnych w ramach BSEC, a także na 41. posiedzeniu nt. spraw środowiskowych Zgromadzenia Parlamentarnego krajów BSEC (PABSEC). Odbyło się także sześć spotkań grup roboczych BSEC oraz centralnego departamentu ONZ ds. gospodarczych i społecznych (jedno spotkanie oraz ciągłe aktualizacje).

Trzy międzynarodowe konferencje, 12 konferencji krajowych, trzy warsztaty, jedno seminarium, szkolenia zdalne oraz sieć e-learningowa pomagały w transferze wiedzy na temat tworzenia polityk łagodzenia/adaptacji oraz ewaluacji. Ustalenia ogłaszano w dwumiesięcznym biuletynie trafiającym do ponad 23 000 odbiorców w 170 krajach.

Na zakończenie projektu, podczas 3. międzynarodowej konferencji ustalono, że oprócz braku zainteresowania "zieloną" energią (RES i efektywność energetyczna), problemem jest niestosowanie polityk łagodzenia zmiany klimatu.

Podsumowując, projekt PROMITHEAS-4 doprowadził do zwiększenia zainteresowania polityką łagodzenia zmiany klimatu na poziomie krajowym oraz ułatwił transfer wiedzy z UE do krajów-beneficjentów.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Zmiana klimatu, łagodzenie, polityki, transfer wiedzy, polityka łagodzenia/adaptacji, ocena
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę