Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

ROK-FOR — Wynik w skrócie

Project ID: 245437
Źródło dofinansowania: FP7-REGIONS
Kraj: Finlandia

Zrównoważone leśnictwo dla Europy

Ekosystemy leśne i użycie drewna jako surowca będzie odgrywać coraz ważniejszą rolę w dążeniach Europy do bardziej zrównoważonego rozwoju i kształtowania biogospodarki. Finansowana ze środków UE inicjatywa pomoże zapewnić długofalową przyszłość zarówno lasów, jak i surowców, jakie dostarczają poprzez zastosowanie zrównoważonych praktyk w zakresie gospodarki leśnej.
Zrównoważone leśnictwo dla Europy
Celem projektu ROK-FOR było stworzenie "regionu wiedzy" dla europejskiego sektora leśnictwa w celu promowania inicjatywy rynków pionierskich. Obejmuje to zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych i materiałów budowlanych, energii odnawialnej i produktów pochodzenia biologicznego.

Projekt ROK-FOR stworzył platformę współpracy i tworzenia sieci dla regionalnych klastrów przedsiębiorstw leśnych z sześciu krajów – pięciu z UE, łącząc regiony z forami międzynarodowymi i możliwościami finansowania w celu stworzenia ogólnoeuropejskiego metaklastru. uzyskać udało się to osiągnąć poprzez zastosowanie wspólnej strategii na rzecz rozwoju, wynikającej z wyższego profilu międzynarodowego oraz zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności.

Partnerzy projektu zbadali i stworzyli bazę danych poświęconą potencjałowi badawczemu oraz technologicznemu każdego z regionalnych klastrów i skompilowali informacje dotyczące europejskich, krajowych i regionalnych polityk w zakresie zrównoważonego zarządzania. Wyniki badania opublikowano w formie broszury informacyjnej zatytułowanej "Regionalny potencjał badawczy w regionach ROK-FOR".

Opracowano programy badań regionalnych i zidentyfikowano zainteresowane strony, wraz z priorytetami badawczymi i sugerowanymi środkami politycznymi. Zidentyfikowano także potrzeby szkoleniowe w zakresie zrównoważonej gospodarki leśnej, zrównoważonego budownictwa, bioenergii i produktów pochodzenia biologicznego.

Udało się zdefiniować wspólny plan działania na poziomie europejskim, którego założeniem jest propagowanie rozwoju gospodarczego poprzez działania badawczo-rozwojowe (R&D), uzyskiwanie finansowania i włączanie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) do działań badawczych. Projekt wspierał także partnerów z przygranicznych regionów Chorwacji i Serbii, a także badał możliwość współpracy między spółkami drzewnymi, np. w Chorwacji, Katalonii i Finlandii.

ROK-FOR stworzył kontakty na całej długości łańcuchów wartości między organizacjami badawczymi, przemysłem leśnym, decydentami i regionami zmagającymi się z podobnymi wyzwaniami. Koordynacja i integracja badań uwzględniała potrzeby regionalne, włączając aspekty ekologiczne, techniczne, gospodarcze i społeczne.

ROK-FOR umocnił regionalne środowisko gospodarcze poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń oraz usprawnił komunikację pomiędzy władzami publicznymi a zainteresowanymi stronami w odniesieniu do użytkowania lasów. Podkreślono znaczenie oraz możliwości stosowania zrównoważonych praktyk leśnych we wszystkich regionach, aby pomóc w dostarczeniu Europie energii odnawialnej i zrównoważonego budownictwa, a także produktów pochodzenia biologicznego dzięki nawiązaniu silnej współpracy regionalnej i innowacjom.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę