Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Skutki spożywania fitosteryn

Wysokie poziomy cholesterolu mogą prowadzić do negatywnych skutków dla zdrowia. Naukowcy zbadali, czy pewne suplementy diety pochodzenia roślinnego wykorzystywane do obniżania poziomów cholesterolu mogą wiązać się z innymi skutkami dla zdrowia człowieka.
Skutki spożywania fitosteryn
Fitosteryny, związki roślinne o strukturze podobnej do cholesterolu zmniejszają wchłanianie cholesterolu w jelicie cienkim prawdopodobnie z powodu konkurencji. Są one często polecane jako element diety wywierającej pozytywny wpływ na serce. Niestety istnieje niewiele badań dotyczących losu niewchłoniętych fitosteryn, które przechodzą przez jelita i okrężnicę. Finansowany ze środków UE projekt GIST ("Gastro-intestinal behaviour of phytosterols and enzymatic modification thereof") zbadał te zagadnienia.

Naukowcy opracowali nowy test służący do wykrywania i identyfikacji fitosteryn i ich metabolitów w oparciu o ultrawysokowydajną chromatografię cieczową (UHPLC). W badaniu zastosowano ekstrakcję do fazy stałej (SPE), ponieważ zapewniała ona stały odzysk 70–80% fitosteryn. W celu jonizacji cząsteczek próbki testowej przed rozpoczęciem analizy w drodze spektrometrii mas (MS) czasu przelotu wykorzystano fotojonizację pod ciśnieniem atmosferycznym (APPI). Technika spektrometrii mas jest wykorzystywana do identyfikacji związków w oparciu o ich masy cząsteczkowe.

Za pomocą bakterii jelitowych uzyskano stigmasterol (rodzaj fitosteryny). Analiza za pomocą nowo opracowanej techniki UHPLC–APPI–MS potwierdziła występowanie wyłącznie niestrawionego stigmasterolu. Co zaskakujące, występowanie fitosteryn zmniejszyło metaboliczną aktywność mikroorganizmów, czego dowiodła ograniczona ilość metabolitów lipidów (kwasy tłuszczowe o krótkich łańcuchach). Aby wyjaśnić kwestię ich potencjalnie niebezpiecznego wpływu na ludzkie zdrowie, niezbędne są dalsze badania.

Projekt GIST poświęcony jest zbadaniu stabilności fitosteryn i ocenie ich potencjalnie negatywnego wpływu na ludzkie zdrowie. Naukowcy odkryli spadek metabolicznej aktywności mikroorganizmów jelitowych w obecności fitosteryn. Dalsze badania są niezbędne do ustalenia, czy korzyści wynikające z obniżenia poziomu cholesterolu przeważają nad potencjalnie negatywnymi skutkami zmniejszonej aktywności mikroorganizmów jelitowych spowodowanej spożywaniem fitosteryn.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę