Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Decyzje z zakresu zarządzania modelowaniem mające na celu zapobieganie wymieraniu gatunków

Biologowie zajmujący się populacjami i ochroną środowiska polegają w dużej mierze na narzędziach matematycznych. Naukowcy opracowali nowe modele w celu powiązania historii życia gatunków ze zmianami w ich cechach, włącznie ze skutkami interwencji z zakresu zarządzania.
Decyzje z zakresu zarządzania modelowaniem mające na celu zapobieganie wymieraniu gatunków
Macierzowe modele przewidywania umożliwiają ocenę decyzji z zakresu zarządzania ukierunkowane na uniknięcie wymierania i pomimo swojej złożoności mogą być łatwo wdrażane za pomocą standardowego oprogramowania macierzowego. Zintegrowane modele przewidywania (IPM) zastępują dyskretne reprezentacje klas (wiek, wzrost, masa itd.) w macierzowych modelach przewidywania. Modele IPM zapewniają ciągłą strukturę, która potencjalnie mogłaby uniknąć artefaktów ze względu na arbitralne różnice występujące między klasami.

Finansowany ze środków UE projekt RHINOMITE ("A test of Bayesian decision analysis and the implications for conservation") pierwotnie poświęcony był badaniu bayesowskich modeli populacji. Później jednak członkowie zespołu zwrócili się w stronę modeli IPM, aby powiązać historie życia gatunków z cechami, takimi jak wielkość ciała. Zespół skoncentrował swoje działania na kopytnych – rzędzie kopytnych ssaków poruszających się na palcach, obejmującym takie gatunki jak nosorożec, zebra i guziec.

Naukowcy zbadali globalną różnorodność gatunków kopytnych oraz czynniki powodujące lokalne wymieranie gatunków. Następnie opracowano model IPM w celu oceny skutków interwencji z zakresu zarządzania dla gatunków kopytnych ważących do 500 kg. Model ten umożliwia naukowcom prowadzenie prac dotyczących gatunków przy ograniczonym dostępie do danych w celu przetestowania skutków interwencji. Środki związane z interwencjami obejmują wyszukiwanie i translokację cech demograficznych populacji, takich jak wskaźnik przyrostu populacji, reprodukcja samic oraz cechy, takie jak wielkość ciała. Zespół współpracował również z innymi naukowcami w celu opracowania dwupłciowego modelu IPM dla owcy kanadyjskiej (Ovis Canadensis) za pomocą indywidualnych zestawów danych zgromadzonych w okresie 40 lat. Dostarczył on informacji o skutkach, takich jak zmiany w wielkości ciała spowodowane polowaniami dla trofeów.

Wyniki projektu RHINOMITE znajdują się na różnych etapach publikacji. Modele IPM dostarczają informacji zarówno o demografii, jak i ewolucji poprzez powiązanie zmian w historii życia ze zmianami w pewnych cechach. Biologowie zajmujący się ochroną środowiska dysponują obecnie potężnym narzędziem pomocnym w walce z wymieraniem gatunków.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę