Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

EFRASYS — Wynik w skrócie

Project ID: 255114
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Niderlandy

Optymalizowanie wyboru metod inżynierii wymagań

Duża część rynku programistycznego koncentruje się na dostarczaniu usług. Naukowcy stworzyli ważne narzędzia umożliwiające ocenę zastosowalności oprogramowania w różnych sektorach usługowych.
Optymalizowanie wyboru metod inżynierii wymagań
Inżynieria, w szerokim rozumieniu tego słowa, to stosowanie naukowych i matematycznych zasad do projektowania i wytwarzania systemów użytkowych. Nowa dziedzina zorientowanej na usługi inżynierii wymagań (SoRE) polega na specyfikacji, analizie i walidacji usług, które mają być dostarczane przez oprogramowanie.

Ogólnie rzecz biorąc, chodzi tu o liczne usługi internetowe dostępne dla programistów w związku z odchodzeniem rynku od oprogramowania sprzedawanego w sklepach. Jednak wybór najlepszej usługi odpowiadającej wymaganiom użytkownika jest trudnym zadaniem. Obecnie brak jest metody oceny SoRE do określonych zastosowań. Naukowcy zainicjowali unijny projekt EFRASYS, aby zapełnić tę lukę, poprawić skuteczność metod SoRE i rozszerzyć zakres ich zastosowań.

Metoda oceny opracowana w ramach projektu EFRASYS łączy w sobie podejście teoretyczne (oparte na ontologii i psychologii poznawczej) oraz empiryczne (tj. oparte na symulacji). Przeanalizowano także nowe metody SoRE oraz zdefiniowano środki ilościowe i jakościowe zarówno z perspektywy klienta, jak i dostawcy. Otrzymane w ten sposób trójelementowe ramy umożliwią ocenę odpowiedniości danego podejścia, zmian w środkach (atrybuty jakościowe) wynikających ze zmian paradygmatu oraz wytycznych. Wytyczne te będą obejmowały projektowanie i raportowanie badań obserwacyjnych i eksperymentalnych. Zastosowanie tych metod w opiece domowej pozwoliło na dokonanie walidacji użytych zasad, natomiast w toku dalszych prac badane będą zastosowania w innych dziedzinach.

Projekt EFRASYS dostarczył ważnych ram do oceny skuteczności i odpowiedniości zastosowania różnych metod SoRE w sektorach usługowych, takich jak opieka domowa. W kontekście rosnącej popularności oprogramowania zorientowanego na usługi, ramy te mogą stać się ważnym narzędziem programistycznym. Skuteczne wdrożenie tych technik zapewni UE pozycję lidera w tej nowej, ekscytującej dziedzinie.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę