Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Optymalizacja systemów wbudowanych poprzez wielokrotne wykorzystanie sprawdzonych komponentów oprogramowania

Systemy wbudowane (oprogramowanie wbudowane w sprzęt) są powszechnie stosowane w różnych urządzeniach, od telefonów komórkowych po podzespoły samolotowe. Naukowcy opracowali nowe narzędzia programistyczne, które pozwalają skrócić czas tworzenia oprogramowania i obniżyć jego koszt.
Optymalizacja systemów wbudowanych poprzez wielokrotne wykorzystanie sprawdzonych komponentów oprogramowania
Rozwiązania programowe i sprzętowe do systemów wbudowanych muszą spełniać coraz bardziej skomplikowane wymagania dotyczące procesorów, zużycia energii, pojemności pamięci i przepustowości łączy. Inżyniera komponentowa (CBSE) zakłada wielokrotne wykorzystywanie walidowanych komponentów oprogramowania, co pozwala uzyskać znaczne oszczędności czasu i kosztów.

Inżynieria modelowa (MDE) z kolei wykorzystuje modele do zautomatyzowanego tworzenia oprogramowania. Zintegrowanie MDE z CBSE było celem finansowanego ze środków UE projektu COMING.

Konwencjonalny model komponentu definiuje funkcjonalności i atrybuty jakości dla danego modułu oprogramowania. W projekcie COMING przyjęto ogólne ramy do międzydomenowej i zależnej od domen definicji cech komponentu, wraz ze specyfikacją kontenera i złączy pozwalających na przeprowadzanie ewaluacji specyficznych do domeny. Stworzono wspólne i kompatybilne języki wraz z transformacjami modeli, umożliwiające przekładanie modeli komponentów na środowisko MDE i pomagające w projektowaniu systemów wbudowanych.

W ramach projektu COMING naukowcy opracowali generator kodu pozwalający na wytwarzanie kodu w 100% nadającego się do implementacji w telekomunikacji. Wykorzystano techniki propagacji wstecznej, które automatycznie aktualizują informacje zwrotne analizy w modelu na podstawie zmian w scenariuszach wdrażania, umożliwiając monitorowanie i ocenę wpływu na właściwości systemu. Automatyzacja ta przynosi ważne oszczędności czasowe i finansowe oraz minimalizuje ryzyko wystąpienia błędów wynikających z ręcznego wprowadzania danych.

Projekt COMING dowiódł, że integracja MDE i CBSE zmniejsza złożoność procesu programistycznego oraz pomaga w rozwijaniu udoskonalonych systemów wbudowanych. Znaczne oszczędności czasu i pieniędzy oraz wydajne wykorzystanie zasobów powinno okazać się atrakcyjne dla wielu sektorów, w tym branży transportowej, energetycznej i telekomunikacyjnej.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę