Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

ATWC — Wynik w skrócie

Project ID: 251399
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Włochy

W kierunku energooszczędnej i przyjaznej dla środowiska sieci bezprzewodowej

Transceiver, czyli połączenie nadajnika i odbiornika, to podstawowy element w komunikacji bezprzewodowej. Naukowcy z UE pomogli w optymalizacji komponentów i wdrożyli nowe protokoły, aby podnieść jakość usług i zmniejszyć negatywny wpływ tych urządzeń na środowisko.
W kierunku energooszczędnej i przyjaznej dla środowiska sieci bezprzewodowej
Transceivery adaptacyjne modyfikują swoje cechy w zależności od zmian w środowisku transmisji sygnału w celu zwiększenia przepustowości. W tym kontekście, finansowany ze środków projekt ATWC (Adaptive transceivers for wireless communications) miał na celu dokonanie optymalizacji funkcji adaptacyjnych transceiverów. Ogólnym celem było spełnienie wymagań dotyczących jakości usług (QoS) połączeń szerokopasmowych w dowolnym czasie i miejscu, przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii. To ostatnie założenie pozwoli także zmniejszyć emisje dwutlenku węgla oraz zminimalizować zanieczyszczenia związane z utylizacją akumulatorów.

Prace rozpoczęto od określenia specyfikacji wielostandardowego terminala oraz strategii rekonfiguracji, a także opracowania prototypów komponentów systemu.

Prace w drugiej fazie inicjatywy skupiły się na projektowaniu prototypu. Zaproponowano architekturę dla rekonfigurowalnego odbiornika wielostandardowego opartą na filtrującym konwerterze analogowo-cyfrowym oraz zaprojektowano cztery odbiorniki. Opracowano trzy wielostandardowe przekaźniki o rosnącej wydajności, pozwalające na zmniejszenie emisji szumów związanych z poborem mocy i szumów pozapasmowych. Zaprojektowano też sześć oscylatorów sterowanych napięciowo oraz przeprowadzono analizę w celu ich zmierzenia. Następnie wszystkie komponenty połączono ze sobą w standardową technologię metal-tlenek-półprzewodnik.

Na ważnych międzynarodowych konferencjach i w renomowanych czasopismach naukowych pojawiło się ponad 20 artykułów na ten temat. Pięć z nich opublikowano we wpływowym IEEE Journal of Solid-State Circuits, a sześć zaprezentowano na konferencji International Solid-State Circuits Conference.

Projekt ATWC potwierdził możliwość skonstruowania energooszczędnego terminala bezprzewodowego, wykorzystującego optymalizację międzywarstwową do poprawy jakości usług i zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Transceiver, komunikacja bezprzewodowa, wpływ na środowisko, odbiornik wielostandardowy, układy scalone monolityczne
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę