Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

NET4SOCIETY2 — Wynik w skrócie

Project ID: 263924
Źródło dofinansowania: FP7-SSH

Umacnianie podstaw ważnych badań

Jeden z projektów współpracy ponadnarodowej z siódmego programu ramowego zajął się rozwijaniem osiągnięć wcześniejszego projektu wspomagającego badania w dziedzinie nauk socjoekonomicznych i humanistycznych. Finansowany ze środków UE projekt kontynuacyjny dotyczył stworzenia solidnej i wydajnej sieci krajowych punktów kontaktowych w tym zakresie.
Umacnianie podstaw ważnych badań
Rozwijając wyniki projektu NET4SOCIETY, w ramach projektu NET4SOCIETY2 utworzono sieć krajowych punktów kontaktowych (KPK) dla nauk socjoekonomicznych i humanistycznych, aby zwiększać widoczność badań europejskich w tej dziedzinie. W toku dwuletnich prac projektu wspomagano działania ponad 50 krajowych punktów kontaktowych dla nauk socjoekonomicznych i humanistycznych należących do sieci w Europie i poza nią, aktywnie angażując punkty poprzez specjalnie opracowane warsztaty, wysokiej jakości sesje szkoleniowe i spotkania dwustronne.

Projekt opracował kilka specjalistycznych narzędzi ułatwiających pracę KPK dla nauk socjoekonomicznych i humanistycznych, w tym wirtualny punkt informacyjny. Organizowanie wydarzeń na dużą skalę i tworzenie raportów analitycznych umożliwiło nawiązywanie współpracy badawczej i uzyskiwanie cennej wiedzy na temat aktualnych inicjatyw badawczych. Dwie zorganizowane konferencje przyciągnęły kilkuset uczestników.

Poza wspomaganiem wymiany wiedzy i budowania potencjału zastosowano też inne nowatorskie metody wspierania badań socjoekonomicznych i humanistycznych. Jednym z przykładów może być wspólnie opracowany i podpisany przez 25 000 osób list otwarty na temat istotności badań socjoekonomicznych i humanistycznych w kontekście strategii Horyzont 2020, który złożono na ręce Komisarz UE Maire Geoghegan-Quinn. Ponadto projekt NET4SOCIETY2 opracował różnorodne instrumenty (np. bazę danych badawczych i usługę wyszukiwania partnerów), które wspierają badania socjoekonomiczne i humanistyczne oraz ułatwiają współpracę badawczą w kontekście siódmego programu ramowego.

Ogromna większość KPK dla nauk socjoekonomicznych i humanistycznych przekazała bardzo pozytywne opinie na temat działań i wysiłków projektu. Uczestnicy projektu NET4SOCIETY2 w pełni osiągnęli wszystkie wyznaczone cele, skutecznie konsolidując i wzmacniając sieć KPK dla nauk socjoekonomicznych i humanistycznych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę