Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Współpraca na rzecz rolnictwa w Afryce

Partnerstwo między UE i Unią Afrykańską przyczynia się do zwiększenia wydajności produkcji rolnej w Afryce dzięki innowacjom, udoskonalonym metodom uprawy i podnoszeniu kwalifikacji rolników.
Współpraca na rzecz rolnictwa w Afryce
Afrykańscy rolnicy borykają się z niezliczonymi problemami. Szczególnie trudno jest im utrzymać wysoką wydajność plonów w obliczu nieregularnych i skąpych opadów.

W tym kontekście, celem projektu EAU4FOOD jest opracowanie, przetestowanie i upowszechnienie nowych skutecznych metod gospodarki wodnej i glebowej. Pozwoli to afrykańskim rolnikom zwiększyć produkcję przy jednoczesnym uzyskaniu maksymalnie żyznych gleb i zrównoważonym wykorzystaniu wód irygacyjnych, a także przy minimalizacji zanieczyszczenia słodkich wód.

Wyznaczono pięć stanowisk w różnych regionach Afryki, aby uzyskać dane będące podstawą do dalszych prac. Następnie przygotowano ramy opisujące sposób rozbudowy irygacyjnych systemów rolnych w warunkach niedoboru wody.

W ramach prób terenowych w Giyani (RPA) porównywane jest zużycie wody i wydajność upraw pomidora w dwóch gospodarstwach spółdzielczych. W drugim sezonie badań planuje się stopniowe wprowadzanie udoskonalonych praktyk rolnych w kolejnych sezonach, tak by zwiększyć wydajność upraw.

Uczeni zebrali i zoptymalizowali szereg narzędzi do modelowania, aby móc przewidywać skutki interwencji podejmowanych w ramach projektu EAU4FOOD oraz zmaksymalizować wydajność upraw. Ponadto opracowano nową ocenę cyklu życia przeznaczoną specjalne dla afrykańskich terenów rolniczych.

Ostateczne wyniki projektu EAU4FOOD zostaną zamieszczone w specjalnych tabelach oraz wytycznych przeznaczonych dla różnych grup użytkowników. Wiedza ta ma umożliwić wprowadzanie lokalnych innowacji w zakresie nawadniania, jak również tworzenie metod oceny możliwości potencjalnego wdrożenia takich innowacyjnych rozwiązań.

Ostatecznie, inicjatywa EAU4FOOD pomoże podnieść lokalną wydajność wykorzystania wody oraz bezpieczeństwo plonów, torując drogę ku zrównoważonemu rozwojowi Afryki.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Wydajność produkcji rolnej, Afryka, rolnictwo, produkcja żywności, nawadnianie
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę