Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Globalne partnerstwo na rzecz planowania infrastruktury sanitarnej

Najnowsze partnerstwo instytucji afrykańskich i europejskich zaowocowało opracowaniem narzędzia do planowania infrastruktury sanitarnej dla małych miast w Afryce.
Globalne partnerstwo na rzecz planowania infrastruktury sanitarnej
Finansowany ze środków UE projekt "Capacity-linked water supply and sanitation improvement for Africa's peri-urban and rural areas" (CLARA) postawił sobie za cel wzmocnienie lokalnego potencjału w tym obszarze. Członkowie projektu zbadali istniejące tanie technologie służące do zapewnienia zdecentralizowanych systemów zaopatrzenia w wodę i systemów infrastruktury sanitarnej i zaadaptowali je do warunków afrykańskich.

W ramach badań terenowych przeprowadzonych w Arba Minch w Etiopii, zbadano kluczowe problemy, takie jak zaopatrzenie w wodę, oczyszczanie ścieków oraz eksploatację i konserwację infrastruktury. Naukowcy skupili się na budynkach wielopiętrowych znajdujących się w Etiopii, gdzie toalety wyposażone w system spłukiwania nie mają wystarczającej ilości wody wymaganej do ich prawidłowego funkcjonowania, oraz na metodach waloryzacji ścieków.

W ramach prac terenowych ustalono, że istnieje nisza dla małych przedsiębiorstw zajmujących się infrastrukturą sanitarną w ramach partnerstwa z władzami miejskimi. Ponadto projekt CLARA podkreślił konieczność określenia alternatywnych źródeł wody na etapie planowania, aby uniknąć jej niedoborów w przyszłości.

Przeprowadzone badania terenowe zaowocowały głównym osiągnięciem projektu, uproszczonym narzędziem planowania CLARA. Narzędzie to umożliwia urbanistom porównanie rzeczywistych kosztów różnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w wodę i systemów infrastruktury sanitarnej w kontekście warunków panujących w Afryce.

Opracowane narzędzie planistyczne zostało przetestowane i poddane ocenie w Burkina Faso, Etiopii, Kenii, Maroku i Południowej Afryce. Narzędzie to można pobrać nieodpłatnie ze strony internetowej projektu.

Afrykańskie instytucje będące członkami projektu CLARA przygotowały również rozwiązania dotyczące finansowania zintegrowanych planów wdrożenia systemu zaopatrzenia w wodę i infrastruktury sanitarnej. Działania te wraz z innymi pracami zrealizowanymi w ramach projektu wzmocnią lokalny potencjał sektora zarządzania zasobami wodnymi, zapewniając długoterminowe wsparcie dla wiejskich społeczności Afryki.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Infrastruktura sanitarna, planowanie infrastruktury sanitarnej, małe miasta, Afryka, zaopatrzenie w wodę, obszary wiejskie
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę