Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

EUROSYSTEM — Wynik w skrócie

Project ID: 200720
Źródło dofinansowania: FP7-HEALTH

Konsorcjum z zakresu biologii komórek macierzystych

Finansowane ze środków UE konsorcjum zgromadziło 20 elitarnych, europejskich zespołów badawczych, aby stworzyć wiodący światowy program w zakresie fundamentalnej biologii komórek macierzystych. Celem projektu było powiązanie fachowej wiedzy biologicznej i obliczeniowej w celu uzyskania nowej wiedzy o prawidłowych i nieprawidłowych komórkach macierzystych.
Konsorcjum z zakresu biologii komórek macierzystych
Komórki macierzyste różnią się od innych komórek występujących w ciele. Komórki macierzyste mogą przechodzić zarówno proces samoodnawiania, jak i różnicowania. Zróżnicowane lub wyspecjalizowane komórki tracą zdolność do samoodnawiania. Organizmy potrzebują komórek macierzystych do wymiany komórek wyspecjalizowanych i naprawy.

Projekt EUROSYSTEM ("European consortium for systematic stem cell biology") zainicjowano w celu poprawy zrozumienia komórek macierzystych i sposobu ich funkcjonowania dla potrzeb utrzymywania i naprawy tkanek. Projekt miał na celu opracowanie naukowej wiedzy, nowych platform technologicznych, zaawansowanych narzędzi obliczeniowych i udoskonalonych zasobów informacji dotyczących biologii komórek macierzystych.

Naukowcy opracowali systemowe podejście do różnicowania się hematopoetycznych komórek macierzystych. Utworzyli oni zestawy danych opisujące hematopoetyczne komórki macierzyste, komórki progenitorowe i dojrzałe komórki efektorowe zarówno u myszy, jak i u ludzi. Te zestawy danych stanowią źródło danych ilościowych dla przyszłej biologii systemowej.

Opisano kilka nowych regulatorów układu krwionośnego, a ich funkcje zostały dogłębnie zbadane. Odkrywanie genów pozostaje centralnym celem współczesnej biologii, a opracowanie nowych szlaków prowadzi do racjonalnej terapii chorób krwi.

Przeprowadzono analizę in vivo programów molekularnych dotyczących normalnych i chorych nabłonkowych komórek zarodkowych wykorzystując mysie modele. Przeprowadzono testy in vivo rakowych komórek zarodkowych, aby określić ich znaczenie dla odporności na terapie przeciwnowotworowe. Przypuszcza się, że rakowe komórki macierzyste dysponują właściwościami podobnymi do zdrowych komórek macierzystych. Potrafią one regenerować się i różnicować do dowolnej komórki tworzącej raka. Takie komórki uznaje się często za przyczyny nawrotów choroby u pacjentów, którzy pod każdym innym względem wydają się być wyleczeni.

Utworzono szereg modeli tworzenia gruczołu in vitro opartych na komórkach macierzystych. Modele oparte na pojedynczych komórkach cechuje szeroki wachlarz zastosowań, które mogą cieszyć się systematycznym wsparciem działań eksperymentalnych.

Naukowcy opracowali nowe narzędzia i technologie, aby zapewnić lepsze sposoby obchodzenia się z komórkami macierzystymi oraz ich analizy. Określili oni nowe regulatory asymetrycznych i symetrycznych podziałów komórki, mające kluczowe znaczenie dla losu komórki macierzystej.

W końcu zgromadzone bogactwo danych doprowadziło do opracowania i wdrożenia zintegrowanej platformy zarządzania danymi i ich analizy.

Naukowy wpływ projektu przedstawiono w 130 publikacjach zamieszczonych we wiodących czasopismach. Dane rozpowszechniono za pośrednictwem warsztatów, spotkań, sympozjów, konferencji oraz portali informacyjnych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę