Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

GREEN — Wynik w skrócie

Project ID: 266809
Źródło dofinansowania: FP7-SSH
Kraj: Zjednoczone Królestwo
Dziedzina: Społeczeństwo

Wsparcie dla umocnienia międzynarodowej pozycji UE

UE nieustannie weryfikuje swoje stanowisko i interesy wśród starych i nowych mocarstw światowych. Unijna inicjatywa pomogła w zbadaniu mechanizmów polityki zagranicznej i związanych z nią metod rządzenia.
Wsparcie dla umocnienia międzynarodowej pozycji UE
W kontekście wyłaniania się nowego światowego porządku, UE stara się chronić swoje interesy i wartości dotyczące handlu, polityki i metod rządzenia. Uczestnicy finansowanego ze środków UE projektu GREEN (Global re-ordering: Evolution through European networks) badali, w jaki sposób UE może bronić swoich interesów w obliczu nowych wyzwań. Starali się także dopilnować, by europejskie wartości i cele wpływały na sposób kształtowania się tego światowego porządku.

Badacze analizowali, w jaki sposób UE rozwija elastyczne formy eksperymentalnego rządzenia, aby uwzględnić różne interesy w poszczególnych dziedzinach polityki, zamiast stosowania sztywnego, uniwersalnego modelu. Badano trzy główne obszary polityki: bezpieczeństwo; pracę, finanse i handel; energetykę i środowisko.

Zespół projektu określił różne typy zachowań wynikające z różnych obszarów polityki, oraz stopień powodzenia strategii. Badano, w jaki sposób część państw członkowskich kieruje się głównie własnymi interesami w stosunkach z głównymi oraz nowymi potęgami.

Zespół badał cechy przywództwa regionalnego UE w najważniejszych obszarach polityki, analizując podział władzy i wpływów w obrębie trzech wymienionych wcześniej obszarów. Przyglądano się, jak różne formy rządzenia na poziomie krajowym mogą prowadzić do spójnego stanowiska UE. Badania wskazywały na znaczenie różnych regionów i współpracy regionalnej w umacnianiu innowacji i reform.

Ogólnie rzecz biorąc, ustalono, że rola UE w sprawach międzynarodowych jest w dużej mierze nieznana, gdy dotyczą one stosunków z państwami spoza UE. Projekt GREEN potwierdził znaczenie UE na wyłaniającej się na naszych oczach scenie światowej oraz pomógł w określeniu roli, jaką powinna odgrywać Unia jako skuteczny i prawdziwie globalny aktor.

Przygotowano zalecenia polityczne oraz opracowano raport prognostyczny dla prawodawców, dotyczący przyszłości UE na arenie światowej. Na stronie internetowej projektu można znaleźć wiele raportów, dokumentów roboczych i propozycji regulacyjnych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Polityka zagraniczna, rządzenie, GREEN, zmiana globalnego porządku, sprawy ogólnoświatowe
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę