Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

AFROMAISON — Wynik w skrócie

Project ID: 266379
Źródło dofinansowania: FP7-ENVIRONMENT
Kraj: Belgia

Rozwijanie potencjału w zakresie zarządzania zasobami w Afryce

Zasobom naturalnym Afryki zagraża brak odpowiedniego zarządzania, który może mieć negatywne następstwa społeczno-ekonomiczne, szczególnie dla osób ubogich. Naukowcy opracowują narzędzia i strategie mające usprawnić zarządzanie zasobami w skali regionalnej.
Rozwijanie potencjału w zakresie zarządzania zasobami w Afryce
Zintegrowane zarządzanie zasobami naturalnymi (INRM) to nowoczesne podejście dążące do zachowania zdolności produkcyjnych danego ekosystemu. Może ono być szczególnie skuteczne w Afryce, gdzie brak koordynacji utrudnia zarządzanie zasobami w skali regionalnej.

W tym miejscu pojawia się finansowany przez UE projekt AFROMAISON. Jego celem jest stworzenie narzędzi I strategii umacniających metodę INRM w skali regionalnej na kontynencie afrykańskim.

Uczestnicy AFROMAISON przygotowali już ramy usprawniające INRM I badają je w różnych miejscach w Etiopii, Mali, RPA, Tunezji I Ugandy. Do gromadzenia danych wykorzystywane są różne sprawdzone narzędzia oceny.

Ponadto, szereg modeli klimatu, ekosystemów I użycia wody pozwala na lepsze poznanie ekosystemów. Informacje te posłużą teraz do przygotowanie wyczerpującego I elastycznego zbioru wytycznych pomagających organom zarządzającym zasobami we wdrażaniu zasad INRM.

Zarządzanie zasobami w Afryce jest nadal sfragmentaryzowane I nieefektywne, co ma negatywny wpływ na środowisko I gospodarkę. Realizowany we współpracy z miejscową ludnością projekt AFROMAISON powinien przyczynić się do poprawy zdolności Afryki w tym zakresie.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę