Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

URBACHINA — Wynik w skrócie

Project ID: 266941
Źródło dofinansowania: FP7-SSH
Kraj: Francja
Dziedzina: Zdrowie

Przyszłość chińskich miast

Unijny zespół badał prawdopodobne trendy i problemy chińskiej urbanizacji do 2050 roku. Wyniki objęły dyskusję na temat zmian w polityce, lokalnych gospodarek, ekspansji, infrastruktury oraz ewolucji planowania.
Przyszłość chińskich miast
Chińskie miasta są przeciętnie znacznie większe niż ich europejskie odpowiedniki, i dużo liczniejsze. W związku z tym Chiny stanowią dla Europy rodzaj przestrogi odnośnie problemów urbanizacji mających dopiero nadejść.

Uczestnicy finansowanego przez UE projektu URBACHINA (Sustainable urbanisation in China: Historical and comparative perspectives, mega-trends towards 2050) trendy w chińskiej urbanizacji na następne 40 lat, skupiając się szczególnie na zrównoważeniu. Zespół wykorzystał metody z kilku dyscyplin. Spojrzenie z perspektywy historycznej i porównawczej pomogło w dopatrzeniu się historycznej ciągłości i nieciągłości, oraz identyfikacji podobieństw i różnic, w odniesieniu do miast europejskich. Istniejąca w ramach projektu europejsko-chińska sieć badawcza zajęła się czterema aspektami urbanizacji w Chinach.

Wpierw zespól przeanalizował instytucjonalne podstawy i polityki urbanizacji. Przebadano przyszłe wzorce urbanizacji, przekształceń relacji centralno-lokalnych oraz ukierunkowywanie się chińskiej urbanizacji na usługi.

Następnie skupiono się na problematyce ekspansji terytorialnej chińskich miast. Objęło to zmiany prawa własności ziemi, wprowadzenia na rynek lokali mieszkalnych oraz ewolucję chińskich miast. Zespół przebadał migracje ze wsi do miast, w tym system "hukou", który ją ogranicza.

Naukowcy przebadali również trendy dotyczące chińskiej infrastruktury oraz usług dostępnych na potrzeby urbanizacyjne. W szczególności zajęli się prawdopodobną przyszłością infrastruktury pod względem energii, transportu, zaopatrzenia w wodę i służby zdrowia. Zespół przewidywał wpływ takich zagadnień na środowisko, zdrowie i jakość życia.

Na końcu partnerzy projektu przeanalizowali ewolucję chińskiego planowania miejskiego oraz koncepcji przestrzeni publicznej. Zespół badał lokalną administrację w chińskich miastach oraz pojawianie się społeczeństwa obywatelskiego. Rozważano również wchłanianie przez miasta okolicznych wsi.

Końcowy raport z projektu URBACHINA wskazuje na trudności w ocenie znaczenia tego badania, jako że jego wyniki w dużym stopniu pokrywały się z wynikami wcześniejszych prac. Zamiast tego projekt przyczynił się do wzmocnienia współpracy badawczej między UE a Chinami; wynikające z niego zalecenia będą korzystne dla polityków obu stron.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Urbanizacja, Chiny, URBACHINA, zrównoważony, megatrendy
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę