Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

GENETICHTS REVEAL PF — Wynik w skrócie

Project ID: 268441
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Włochy

Powstrzymać pasożyty wywołujące malarię

Malaria stanowi zagrożenie dla zdrowia publicznego na całym świecie, jednakże nasza wiedza na temat cyklu życiowego wywołującego ją pasożyta jest nadal niekompletna. Naukowcy korzystają z nowatorskich metod genetycznych, aby opracowywać terapie celowane.
Powstrzymać pasożyty wywołujące malarię
Szczepionka przeciwko malarii nie istnieje a skuteczność istniejących metod leczenia spada wraz z wzrostem oporności patogenu. Problemy związane z opracowywaniem nowatorskich metod leczenia lub zapobiegania malarii wynikają głównie z nieznajomości złożonego cyklu życiowego pasożytów z rodzaju plasmodium (sześć gatunków powodujących malarię), w tym ich interakcji z gospodarzem.

Zarodziec plasmodium falciparum (P. falciparum) powoduje najgroźniejszą postać malarii (malaria falciparum). Naukowcy zainicjowali finansowany przez UE projekt GENETICHTS REVEAL PF, aby zastosować nowatorskie metody genetycznych badań przesiewowych o dużej przepustowości do uzyskiwania na dużą skalę mutantów zarodźca P. falciparum. Aby opracować leczenie celowane, koncentrowano się na genach odpowiedzialnych za rozmnażanie bezpłciowe, różnicowanie płci (postać przenoszona) i mechanizmy wirulencji obejmujące interakcje z układem odpornościowym gospodarza.

Naukowcy poczynili już znaczne postępy w ocenie możliwości przyjętych metod. Indukowali mutagenezę u zarodźca P. falciparum i pracują obecnie nad metodami zwiększenia ilości uzyskiwanych mutantów. Jednocześnie opracowują sondy fluorescencyjne, które umożliwią sortowanie mutantów w trakcie ich wytwarzania, jak również testy wykrywające zaburzenia fenotypu, aby określić możliwą rolę białek, kodowanych przez zmutowane geny.

Wyniki projektu GENETICHTS REVEAL PF mogą przynieść prawdziwy przełom w pracach nad nowym leczeniem, a może nawet szczepionką przeciwko tej najniebezpieczniejszej postaci malarii. Ponadto biblioteka mutantów będzie bardzo pomocna przy dalszych badaniach na tym polu. Podsumowując, projekt jest bardzo istotny dla ogólnoświatowej walki z malarią.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę