Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Transport metali w komórkach roślinnych

Czujniki fluorescencji są najlepszym narzędziem monitorowania dynamiki metali w żywych komórkach. Głównym celem finansowanego przez UE projektu było zastosowanie czujników do monitorowania dynamiki metali przejściowych w komórkach roślinnych in vivo.
Transport metali w komórkach roślinnych
Metale przejściowe (cynk (Zn), mangan (Mn) i żelazo (Fe)) odgrywają istotną rolę w żywych komórkach uczestnicząc w reakcjach redoks i stanowiąc elementy niezbędne do budowy i funkcjonowania białek. Czujniki FRET (przenoszenia energii rezonansu na drodze fluorescencji) są najlepszym narzędziem do badania dynamiki poziomu jonów metali w komórkach.

Celem projektu SENSOMETAL ("Nanosensors to monitor metal dynamics in living plant cells") było opracowanie kodowanych genetycznie czujników do monitorowania dynamiki metali przejściowych w żywych komórkach roślinnych. Opracowano sześć czujników o dużej wrażliwości na cynk. Ich powinowactwo do Zn mieściło się w zakresie od 2 pikomoli (pM) do 3 nanomoli (nM) i wykazywało dużą czułość i duży zakres dynamiki dla FRET. Te cechy sprawiają, że uznano je za odpowiednie do monitorowania Zn in vivo.

Te czujniki zostały zastosowane w przejściowej i stałej ekspresji w roślinach typu dzikiego i mutantach, u których zaburzono translokację Zn z korzeni do pędów. Testowano różne substancje, takie jak glukoza, tlenek azotu i nadtlenek wodoru, pod kątem ich zdolności do wpływania na stężenie wolnego Zn w cytozolu. Podczas pierwszej próby wygenerowania czujników Mn i Fe kilkanaście konstruktów zostało sklonowanych, poddanych ekspresji i oczyszczonych, a następnie zbadano swoistość ligandów.

Dalszy rozwój projektu i wprowadzanie nowych modyfikacji do czujników jest istotne dla poznania mechanizmów homeostazy metali w żywych roślinach.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę