Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

SHEL — Wynik w skrócie

Project ID: 256837
Źródło dofinansowania: FP7-JTI
Kraj: Hiszpania

Wózki widłowe przyszłości

Technologia ogniw paliwowych (FC) może zostać zastosowana do napędzania pojazdów przenoszących materiały, takich jak wózki widłowe, przyczyniając się do budowy bardziej ekologicznego sektora logistycznego.
Wózki widłowe przyszłości
Europa poczyniła realne postępy w pracach nad technologią FC do zasilania pojazdów. Technologia ta może być wykorzystywana nie tylko w transporcie pasażerskim, ale także w pojazdach przemysłowych, na przykład wózkach widłowych. Jedną z inicjatyw w tej dziedzinie jest finansowany przez UE projekt "Sustainable hydrogen evaluation in logistics" (SHEL) , którego uczestnicy pracowali nad budową napędzanych ogniwami paliwowymi pojazdów transportowych oraz odpowiedniej infrastruktury.

Aby potwierdzić gotowość wymagającego sektora logistyki na takie pojazdy i pomóc w ich komercjalizacji, pracowano nad uruchomieniem 10 wózków widłowych z FC. Pojazdy wprowadzono do eksploatacji w czterech różnych miejscach w Europie, uwzględniając niezbędną infrastrukturę do tankowania wodoru.

Aby zrealizować te założenia, opracowano plan rozwoju i eksploatacji, w którym określono optymalne miejsca i porównano aktualne technologie z wodorowymi wózkami widłowymi. Opracowano model kosztów operacyjnych, aby określić opłacalność ekonomiczną użytkowania pojazdów, i podjęto prace nad certyfikacją stacji paliw. Przeprowadzono również analizy systemów hybrydowych i opracowano narzędzie testowe do oceny wydajności pojazdu podczas testów demonstracyjnych. W ramach demonstracji wykonano też wstępne prace dotyczące kwestii odpowiedzialności i ubezpieczenia oraz przeprowadzono analizę ryzyka poszczególnych demonstracji.

Ze względu na nieprzewidziane okoliczności, które zmusiły jednego z partnerów do opuszczenia konsorcjum, projekt zakończył się przedwcześnie, zanim zrealizowano wszystkie zaplanowane zadania. Mimo to udało się poczynić znaczne postępy w tej dziedzinie i przekazać informacje o wynikach badań zainteresowanym stronom. Działania te torują drogę dla innych przedsiębiorczych inicjatyw, które będą mogły kontynuować osiągnięcia projektu, pomimo kilku napotkanych przeszkód, przybliżając Europę do komercjalizacji tych innowacyjnych wózków widłowych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Technologia ogniw paliwowych, wózek widłowy, przenoszenie materiałów, logistyka, system hybrydowy, infrastruktura stacji paliwowych, wodór
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę