Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Badania informatyczne nad zwiększaniem niezawodności

Analizowanie programów komputerowych stanowi bardzo złożoną dziedzinę badań informatycznych. Jeden z projektów finansowanych ze środków UE opracował metodę tworzenia szybszego, dokładniejszego i wydajniejszego oprogramowania.
Badania informatyczne nad zwiększaniem niezawodności
Projekt PADECL (Advanced program analysis using declarative languages) zajął się implementowaniem zaawansowanych algorytmów analizy programów z wykorzystaniem czysto deklaratywnych specyfikacji dla analiz wyższego poziomu i różnych języków programowania. Specyfikacje opisują przede wszystkim cel obliczeń, a nie konkretne metody ich wykonywania.

Wcześniejsze prace nad specyfikacjami deklaratywnymi i metodami optymalizacji wykazały poprawę wydajności implementacji analiz wskaźników. W toku zakończonego niedawno projektu PADECL skoncentrowano się na stworzeniu efektywnych algorytmów analizy programów z wykorzystaniem języka programowania Datalog. Jest to prawdziwie deklaratywny język programowania logicznego, często używany jako język zapytań w dedukcyjnych bazach danych.

Implementowanie analizy zakresu wskaźników, przepływu informacji, przepływu wyjątków i bezpieczeństwa rzutowania z wykorzystaniem platformy DOOP dla języka programowania Java pozwoliło uzyskać większą dokładność, kompletność i wydajność od innych dotychczasowych inicjatyw.

W ramach projektu PADECL implementowano wysokopoziomowe analizy bezpieczeństwa, niezawodności i wydajności programów w języku Java i opracowano wstępną infrastrukturę do analizowania programów w języku JavaScript. Powodzenie wysiłków w tej dziedzinie pozwoliło dodatkowo ulepszyć samą platformę DOOP. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej projektu DOOP.

Wyniki badań opublikowano między innymi na konferencjach CC 2013 (International Conference on Compiler Construction) i PLDI 2013 (Programming Language Design and Implementation). W prestiżowych pismach branżowych zamieszczono cztery publikacje z zakresu tematycznego projektu, stworzone we współpracy z Uniwersytetem Ateńskim.

Projekt PADECL stworzył wydajne, dokładne, bogate i modułowe środowisko analizy programów, stanowiące ważny krok w drodze do automatycznego rozumienia struktury programów. Wyniki projektu umożliwią tworzenie szybszego i bardziej niezawodnego oprogramowania oraz zwiększanie produktywności programistów. Będzie to mieć istotne implikacje dla wielu sektorów i przyniesie korzyści dla konkretnych narzędzi oprogramowania, zintegrowanych środowisk programistycznych, przeglądarek i detektorów błędów.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Informatyka, programy komputerowe, analiza programów, języki deklaratywne, język programowania
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę