Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

DOLPHIN — Wynik w skrócie

Project ID: 263079
Źródło dofinansowania: FP7-SPACE
Kraj: Włochy

Innowacyjne narzędzia do pilnowania mórz

Ogromne powierzchnie mórz i oceanów skrywają najróżniejsze przypadki niedozwolonych działań oraz zagrożenia dla środowiska. Jedna z inicjatyw europejskich zajęła się opracowaniem nowego systemu monitoringu, łączącego dane z czujników i obserwacji Ziemi w celu znacznie dokładniejszego monitorowania aktywności na morzach.
Innowacyjne narzędzia do pilnowania mórz
UE dąży do usprawnienia monitoringu morskiego między innymi poprzez nowe, innowacyjne oprogramowanie wykorzystujące dane obserwacji Ziemi. Jednym z możliwych rozwiązań jest stworzenie modułów wspomagania decyzji, które będą w rzeczywisty, wymierny i skuteczny sposób wspomagać procesy podejmowania decyzji przez użytkowników.

Z wyzwaniem tym zmierzył się finansowany ze środków UE projekt "Development of pre-operational services for highly innovative maritime surveillance capabilities" (DOLPHIN).

Uczestnicy projektu DOLPHIN zdefiniowali wymagania operacyjne dla modułów wspomagania decyzji, wykorzystując informacje z wcześniejszych projektów GMES (globalnego monitoringu środowiska i bezpieczeństwa), dane ogólnodostępne, raporty z badanego zakresu i informacje od partnerów samego projektu. Stworzono nowe algorytmy, które pozwolą na używanie wygenerowanych danych w systemach zewnętrznych na poziomie europejskim i krajowym, natomiast samo oprogramowanie będzie wprowadzać do modułów wspomagania decyzji dane z trzech zidentyfikowanych obszarów strategicznych: monitorowania granic, bezpieczeństwa żeglugi i kontroli łowisk.

Partnerzy projektu zajęli w się pierwszej kolejności kilkoma lukami technologicznymi, których wypełnienie pozwoliłoby wspomóc monitorowanie granic morskich, zwiększyć bezpieczeństwo żeglugi i skuteczniej zwalczać nielegalne połowy. Konieczne jest szybsze dostarczanie bardziej wiarygodnych informacji, poprawienie świadomości sytuacyjnej i zwiększenie możliwości reagowania dzięki dostępności niezawodnych modułów wspomagania decyzji.

Opracowane narzędzia oprogramowania i moduły wspomagania decyzji są przeznaczone do rutynowego użytku. Usprawnią one działania monitorujące prowadzone przez władze portowe i morskie, straż przybrzeżną i organy ścigania w głównych obszarach programowych. Szczególnie istotne dla zaangażowanych stron będzie skuteczniejsze wykrywanie małych i szybkich łodzi powszechnie używanych do przemytu narkotyków i przewożenia nielegalnych imigrantów oraz dokładniejsze monitorowanie pozwalające zapobiegać zderzeniom statków, piractwu, przewożeniu niebezpiecznych ładunków i nielegalnemu odławianiu ryb.

Nowatorskie technologie z projektu DOLPHIN umożliwiły wprowadzenie technicznych i operacyjnych ulepszeń monitoringu morskiego, od zwiększenia częstotliwości aktualizacji po przyspieszenie podejmowania decyzji. Skuteczniejsze wykrywanie i monitorowanie jednostek morskich przyniesie korzyści dla wszystkich zainteresowanych.

Nowatorskie rozwiązania technologiczne obejmują między innymi ulepszone przetwarzanie danych radarowych, identyfikowanie i rozpoznawanie cech małych i szybkich łodzi, scalanie danych z wielu czujników dla zwiększania bezpieczeństwa żeglugi oraz modelowanie stanu morza. Rozwiązania stworzone w toku projektu umożliwią użytkownikom dokładniejsze lokalizowanie jednostek i wykrywanie coraz mniejszych łodzi. Nowe możliwości niewątpliwie odegrają kluczową rolę w poprawie bezpieczeństwa na morzach.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Morze, obserwacja Ziemi, monitoring morza, moduły wspomagania decyzji
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę