Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

SALSA — Wynik w skrócie

Project ID: 265927
Źródło dofinansowania: FP7-KBBE
Kraj: Włochy

Ameryka Łacińska — wdrożenie ekologicznych łańcuchów przetwórstwa wołowiny i soi stosowanych w UE

Uczestnicy finansowanego przez UE projektu pracują nad zdefiniowaniem zintegrowanej strategii ograniczenia negatywnych skutków społeczno-ekonomicznych łańcuchów przetwórstwa soi oraz wołowiny w Ameryce Łacińskiej oraz ich negatywnego wpływu na środowisko. Cele są realizowane poprzez promowanie spójności społecznej i rozwoju gospodarczego oraz ułatwienie dostępu małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) do rynku lokalnego oraz eksportowego (UE).
Ameryka Łacińska — wdrożenie ekologicznych łańcuchów przetwórstwa wołowiny i soi stosowanych w UE
Mimo zainteresowania UE opracowaniem strategii rozwiązywania problemów Ameryki Łacińskiej związanych z ochroną środowiska, proces nadal przebiega w sposób ograniczony. Powodem tych komplikacji jest brak zaangażowania decydentów we wspomaganie rozwiązań technologicznych i związanych z zarządzaniem, we wspieranie badań i szkoleń oraz w podnoszenia świadomości.

Celem projektu SALSA jest opracowanie narzędzi do monitorowania, umożliwiających uwzględnienie wpływów etycznych, środowiskowych i społeczno-ekonomicznych w ramach jednego spójnego modelu. Gruntowna ocena wszystkich potrzeb zainteresowanych stron i konsumentów zaowocowała już wieloma istotnymi osiągnięciami.

Przykładem może być baza danych norm i przepisów dotyczących ekologicznej produkcji wołowiny i soi oraz handlu tymi produktami, a także wdrożenie platformy analitycznej. Zauważono również możliwość zwrócenia większej uwagi na złożoność zagadnień ekologicznych w ramach projektu SALSA: np. na poprawę wskaźników ekologicznych w łańcuchach produkcji wołowiny i soi organicznej, a z drugiej strony na znaczne ograniczenia związane z użytkowaniem ziemi oraz trudności z zachowaniem zgodności z certyfikatami upraw i hodowli organicznych przez gospodarstwa małorolne. Uczestnicy projektu SALSA skorzystali również z rozwiązań technologicznych, zakładając witrynę internetową oraz platformę elektroniczną, za pośrednictwem których oferują szkolenia i przekazują wiedzę wszystkim zainteresowanym stronom, a ponadto udostępniają przyjazne dla użytkowników narzędzie do oceny ekologiczności.

Finalnie projekt ma zapewnić Ameryce Łacińskiej bardziej konkurencyjny dostęp do światowego rynku ekologicznej produkcji wołowiny oraz soi. Konsumenci skorzystają w związku z tym, uzyskując lepszy dostęp do żywności ekologicznej, a zainteresowane strony będą miały do dyspozycji obszerniejszą bazę wiedzy wspomagającą podejmowanie decyzji.

Powiązane informacje

Tematy

Food
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę