Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Kwestie nanotechnologii – zaangażowanie społeczeństwa

Nanotechnologia rewolucjonizuje wiele dziedzin, począwszy od medycyny po energię i bezpieczeństwo. Wyjątkowy, finansowany ze środków UE projekt angażuje opinię publiczną w dialog poprzez kreatywne wykorzystanie licznych kanałów dyskusyjnych.
Kwestie nanotechnologii – zaangażowanie społeczeństwa
Wiedza publiczna na temat nanotechnologii i zrozumienie jej wciąż pozostają daleko w tyle w związku z jej szybkim rozwojem. Jednak społeczeństwo inwestuje pieniądze w produkty wytworzone z udziałem badań nanotechnologicznych i korzysta z nich. Świadoma i demokratyczna debata publiczna jest niezbędna do ukształtowania opinii, które mogłyby i powinny stanowić podstawę dla przyszłych polityk i przepisów.

Finansowany przez UE projekt NANOCHANNELS ("Engaging European stakeholders in debating nanotechnology issues using a range of media channels") został pomyślany tak, by dotrzeć do możliwie największej liczby osób. Studenci i profesjonalni dziennikarze, wraz z wiodącymi dydaktykami i specjalistami badania opinii publicznej szukali sposobu na osiągnięcie publicznego konsensusu w sprawie nanotechnologii. Omawiane zagadnienia obejmowały obietnice i korzyści płynące z tej technologii, a także zagrożenia i drażliwe implikacje etyczne i prawne. Założeniem było nie tylko zwiększenie świadomości, prowadzące do większego zaangażowania opinii publicznej i wsparcia z jej strony, ale także wzbudzenie zainteresowania tą technologią. Większe zainteresowanie mogłoby pomóc w odwróceniu tendencji spadkowej w zakresie liczby Europejczyków studiujących nauki ścisłe i inżynierię.

W projekcie NANOCHANNELS skupiono się na otwarciu odpowiednich kanałów komunikacji, by zapewnić najwyższy możliwy udział ogółu społeczeństwa, młodzieży, naukowców organizacji pozarządowych i dydaktyków. Wyjątkową zaletą było wygenerowanie dużej ilości treści przez studentów pod okiem specjalistów ds. mediów. Na stronie internetowej projektu znajduje się sekcja zatytułowana "Materiały dla studentów" (Student Materials). W sekcji tej dostępna jest opcja załączania własnych materiałów, a także linki do grup szkolnych na portalu Facebook stworzonych w kontekście projektu. Zespół postarał się także o to, by projekt zaistniał na największych portalach społecznościowych. Ponadto współpracownicy opracowali i rozdystrybuowali ankiety, dodatki prasowe i wideoklipy, a także gry interaktywne, zestawy dla nauczycieli i materiały szkoleniowe. Te ostatnie można znaleźć na stronie internetowej projektu w sekcji "Materiały dla nauczycieli (Teachers' Area) w sześciu językach.

Wyniki projektu zostały ocenione, dzięki czemu powstały zalecenia dotyczące zaangażowania opinii publicznej w sprawy techniczne w XXI w. Powinny one mieć zastosowanie nie tylko w debacie dotyczącej nanotechnologii, ale ogólnej dyskusji na temat odpowiednich kanałów pozwalających dotrzeć do szerokiej publiczności. Wyjątkowy projekt NANOCHANNELS wniósł szczególny wkład w przyszłość dialogu publicznego. To pozwoli umocnić społeczeństwo i ułatwić kształtowanie polityk z jego udziałem.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę