Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Różne spojrzenia na europejską mobilność badaczy

W ramach finansowanego ze środków UE projektu zorganizowany międzynarodową konferencję poświęconą działaniom Marie Curie prowadzonym na Cyprze. Sukces badawczy zależy zarówno od mobilności, jak i szkolenia badaczy.
Różne spojrzenia na europejską mobilność badaczy
Działania Marie Curie to naukowy program stypendialny, w ramach którego naukowcom przyznawane są granty pozwalające im zdobyć doświadczenie za granicą. Dzięki programowi naukowcy mogą ukończyć szkolenia lub zdobyć umiejętności uzupełniające i rozwinąć karierę.

Celem projektu MC2020 ("Marie Curie Actions in Horizon 2020: Regional and international impact"), finansowanego przez UE, było zbadanie potencjału europejskiego programu szkoleń badawczych. Założeniem projektu było zaplanowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie dwudniowej konferencji na ten temat.

Ponadto, konferencja miała na celu ocenić znaczenie współpracy międzynarodowej, interdyscyplinarnej i międzysektorowej. Innych założeniem było zapewnienie odpowiedniego forum do dyskusji o przyszłych wyzwaniach związanych z mobilnością w ramach inicjatywy Horyzont 2020.

Po przeprowadzeniu konsultacji z zainteresowanymi stronami, w ramach projektu MC2020 opracowano program konferencji, która odbyła się w Nikozji, na Cyprze, a udział w niej wzięło blisko 300 uczestników. Choć głównym założeniem było omówienie europejskiego finansowania na rzecz mobilności badaczy, szkolenia i rozwoju kariery, dyskutowano także o wyzwaniach regionalnych.

Dzięki zbadaniu wcześniejszych wyników działań Marie Curie, zespół projektu MC2020 doprowadził do uzgodnienia przyszłych udoskonaleń programu. Delegatom dano także możliwość przyczynienia się do kształtowania europejskiego krajobrazu badawczego.

Naukowcy, którzy uczestniczyli w konferencji, poparli uproszczone podejście do działań Marie Curie i dalsze zminimalizowanie ciężaru administracyjnego. Te i inne wnioski z konferencji zostaną uwzględnione w kształtowaniu przyszłych programów mobilności w kolejnym europejskim programie ramowym w dziedzinie badań i innowacji.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę