Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Opracowanie inteligentnych systemów produkcyjnych dzięki współpracy globalnej

Duże międzynarodowe konsorcjum partnerów z Ameryki, Azji i Europy połączyło siły, aby stworzyć plan działań prowadzący do realizacji systemów produkcyjnych kolejnej generacji.
Opracowanie inteligentnych systemów produkcyjnych dzięki współpracy globalnej
Materiały, urządzenia i systemy zdolne do wykrywania zmian w środowisku i adaptowania się do nich nazywane są "inteligentnymi". Inteligentne systemy produkcyjne (IMS) uznawane są za kamień węgielny przyszłej konkurencyjności w pokrewnych dziedzinach.

Finansowany przez UE projekt IMS2020 ("IMS2020: Supporting global research for IMS 2020 vision") zrzeszył konsorcjum liderów z Europy, Japonii, Korei i Stanów Zjednoczonych. Członkowie konsorcjum stworzą plan działania w zakresie badań i rozwoju (R&D), kształtowania polityki i czynności zarządczych, które pozwolą zrealizować założenia IMS.

Mając na względzie opracowanie eurocentrycznej innowacyjnej strategii wytwórczej, naukowcy szukali sposobów na pobudzenie międzynarodowej współpracy oraz aktywnego udziału małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Skupili się na stworzeniu międzyregionalnych społeczności produkcyjnych w pięciu kluczowych obszarach IMS. Obszary te to zrównoważoność w całym okresie eksploatacji produktu, energooszczędne procesy produkcyjne, technologie pomocnicze, normalizacja i narzędzia edukacyjne.

Poprzez różnorodność partnerów, konsorcjum uzyskało dostęp do licznych perspektyw i praktyk, trendów i wizji, wiedzy i umiejętności technicznych. Projekt IMS2020 zebrał ten ogrom informacji, przeanalizował istniejące i zaplanowane działania badawcze, a następnie przeprowadził dalekosiężną analizę prowadzącą do zaleceń w zakresie badań produkcyjnych. Analiza objęła priorytetowe tematy badawcze, nowe programy współpracy w dziedzinach IMS oraz sposoby zwiększania zaangażowania MŚP.

IMS2020 wniósł znaczący wkład w przyszłą konkurencyjność sektora produkcji w UE poprzez opracowanie jasnego planu działań. Plan ten oparty jest na modelowej zmianie z zakładów konwencjonalnych na globalne sieci produkcji międzynarodowej. Projekt IMS2020 odegra również ważną rolę w zrównoważonej produkcji poprzez zmniejszenie wykorzystania naturalnych zasobów i zminimalizowanie śladu węglowego wraz z analizami cyklu życia produktu. Bliska współpraca nawiązana w ramach projektu powinna ułatwić dalszą współpracę międzynarodową z korzyścią dla globalnej społeczności produkcyjnej.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę