Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Zrównoważone oczyszczanie ścieków pochodzących z tłoczni oliwy

Uczestnicy realizowanego niedawno unijnego projektu zajmowali się tworzeniem i umacnianiem współpracy między regionami w zakresie oczyszczania ścieków przemysłowych. Prace koncentrowały się na ściekach pochodzących z tłoczni oliwy, które nieoczyszczone powodują szereg problemów środowiskowych.
Zrównoważone oczyszczanie ścieków pochodzących z tłoczni oliwy
Czyste i obwite zasoby wodne są niezbędne na całym świecie. W oczyszczaniu ścieków kluczowa jest wymiana know-how między różnymi fachowcami, zapewniająca najlepszy możliwy proces oczyszczania.

W projekcie STINNO ("Sustainable innovations and treatment in industrial waste water clusters") uczestniczyły trzy regiony w Grecji, Finlandii i Szwecji. Miały one wspólny cel polegający na umocnieniu działań badawczo-rozwojowych w dziedzinie oczyszczania ścieków. Ponadto, opracowywano zrównoważone, opłacalne i energooszczędne metody oczyszczania.

Partnerzy STINNO dostrzegli korzyści płynące z tworzenia sieci o wartości dodanej w celu stymulowania wzrostu w uczestniczących regionach. W projekcie wzięło udział 12 partnerów z 5 krajów europejskich. Zidentyfikowano klastry badawcze w regionach nadrzędnych. Klastry działające w różnych regionach często mają odmienne podejścia do oczyszczania ścieków przemysłowych. Aby pobudzić te klastry do działania, opracowano wspólny plan.

Jedno ze wspólnie prowadzonych działań dotyczyło skutecznego transferu wiedzy. Mentoring realizowany w ramach projektu umożliwił transfer know-how i wymianę wiedzy. Bardziej doświadczeni i zaawansowanie partnerzy pełnili rolę mentorów dla regionów mniej rozwiniętych.

W ramach projektu badano także innowacyjne, a jednocześnie ekonomiczne i praktyczne metody postępowania ze ściekami. Jeśli chodzi o produkcję oliwy z oliwek, pochodzące z niej odpady można przekształcać na przykład w bogate w składniki odżywcze nawozy. Dodatkowo, wytwarzana w ten sposób energia i paliwo może stanowić ważne źródło dochodów.

Omawiany projekt przynosi zatem rezultaty o charakterze społeczno-ekonomicznym. Ponadto, inicjatywa ta przynosi korzyści w postaci doskonalszych praktyk oczyszczania ścieków, a także pozytywnego wpływu na środowisko.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę