Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

SEAR — Wynik w skrócie

Project ID: 256590
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Francja

Przewidywanie lokalnych skutków trzęsienia ziemi

Miękkie osady mogą powodować nasilenie skutków trzęsienia ziemi i potęgować zniszczenia. Możliwość przewidywania reakcji geologicznej danego miejsca na trzęsienie ziemi pozwoli na opracowanie odpowiednich praktyk budowlanych oraz wznoszenie odpornych na wstrząsy sejsmiczne konstrukcji.
Przewidywanie lokalnych skutków trzęsienia ziemi
Trzęsienia ziemi potrafią powodować ogromne zniszczenia. Czasem jednak powierzchniowe warunki geologiczne potęgują efekty sejsmiczne i wywołują większe zniszczenia niż samo trzęsienie. Przykładowo, miękkie osady mogą generować wstrząsy o dużo większej sile i dłuższym czasie trwania niż grunty twardsze. W takich przypadkach nawet łagodne trzęsienie ziemi może mieć bardzo poważne następstwa. Uwzględnienie tych specyficznych dla danej lokalizacji skutków jest niezbędne dla dokładnej oceny zagrożenia sejsmicznego oraz jego ograniczania.

Uczestnicy finansowanego ze środków UE projektu SEAR opracowali prostsze i bardziej niezawodne metody oceny lokalnych skutków trzęsień ziemi, aby umożliwić lepszą charakteryzację miejsc dotykanych wstrząsami. W badaniu zoptymalizowano narzędzia matematyczne służące do oceny takich miejsc oraz przewidywania ruchu fal sejsmicznych z wykorzystaniem częstotliwości fal i innych czynników.

Drugi z celów projektu polegał na poprawie oceny lokalnych skutków wstrząsów sejsmicznych. Badacze uczestniczący w projekcie SEAR przygotowali dwie metody, również wykorzystując skomplikowane techniki matematyczne oparte na właściwościach i krzywych fal sejsmicznych. W pierwszym rozwiązaniu wykorzystano dane z Japonii, aby ocenić lokalne skutki trzęsienia na podstawie łatwo dostępnych informacji. Otrzymane w ten sposób równanie pozwala na dokładne obliczenie lokalnych skutków w oparciu o dwa proste parametry fal – Vs30 (średnią czasową prędkość fali poprzecznej na pierwszych 30 metrach) oraz podstawową częstotliwość rezonansową (f0). Parametry te są znacznie dokładniejsze od tych stosowanych obecnie w Europie. Drugie rozwiązanie jest bardziej oryginalne i zostało zaprezentowane na krajowej konferencji. Wykorzystuje ono dane krzywej dyspersji, co oznacza, że do uzyskania oceny porównywalnej z metodami klasycznymi wystarcza tylko kilka próbek o wysokiej częstotliwości. Metoda ta wymaga jednak dalszych badań.

Wyniki badań SEAR powinny przyczynić się do powstania lepszych szacunków lokalnych skutków trzęsienia ziemi, a tym samym do opracowania bezpieczniejszych metod wznoszenia budynków.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę