Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Mechanizmy hiperzapalenia

Przewlekła choroba ziarniniakowa (CGD) to wrodzony niedobór odporności, powodujący nawracające, zagrażające życiu infekcje. Omawiane badanie poświęcone było mechanizmom powstawania hiperzapalnych ziarniniaków typowych dla CGD.
Mechanizmy hiperzapalenia
CGD to najczęstszy niedobór odporności, na który cierpi jedna na 200 000 osób. Najczęściej chorobę diagnozuje się we wczesnym dzieciństwie, a jej objawami są nawracające infekcje bakteryjne i grzybicze płuc, skóry, wątroby, węzłów chłonnych i układu żołądkowo-jelitowego.

CGD jest powiązany z wadami genetycznymi dotyczącymi produkcji reaktywnego tlenu przez makrofagi i neutrofile w reakcji na stan zapalny. Charakteryzuje się ponadto hiperzapaleniem oraz powstawaniem nadmiernych i uporczywych ziarniniaków, czyli obszarów zapalnych tkanki, zawierających neutrofile i makrofagi. Ziarniniaki zasadniczo służą do zwalczania infekcji, natomiast w CGD tworzą się nawet pod nieobecność drobnoustrojów. Uporczywe ziarniniaki tworzą się także w innych chorobach układu odpornościowego, takich jak choroba Leśniowskiego-Crohna czy sarkoidoza. Dlatego też poznanie mechanizmów reakcji ziarniniakowej przyniosłoby korzyści nie tylko w zakresie leczenia CGD.

Projekt "Regulation of inflammation by macrophages in chronic granulomatous diseases" (RIMINCGD) poświęcony był badaniu roli makrofagów, podstawowych elementów ziarniniakowej reakcji zapalnej. W ziarniniakach makrofagi są powiększone (tzw. makrofagi nabłonkowate) i czasami zawierają kilka jąder (gigantyczne komórki wielojądrowe). Przedmiotem badania były mechanizmy przekształcania się makrofagów w kontekście powstawania ziarniniaków. Mechanizmy molekularne i komórkowe badano in vitro przy pomocy biologii molekularnej i metod genetycznych, a następnie badań in vivo na modelu zwierzęcym.

Naukowcy znaleźli nowy szklak poliploidyzacji makrofagów i tworzenia się gigantycznych komórek wielojądrowych, różny od znanej wcześniej multinukleacji makrofagów indukowanej przez cytokiny poprzez łączenie komórek. Nowo znaleziony mechanizm określa rozwój makrofagów poprzez regulację i poliploidyzację cyklu komórkowego, której pośrednikiem są patogeny. Szlak ten może przyczyniać się do utrzymania ziarniniaków podczas reakcji odpornościowej na infekcję grzybiczo-bakteryjną oraz hiperzapalenie o podłożu autoimmunologicznym.

Wyniki tych badań mogą znaleźć zastosowanie w opracowaniu nowych metod leczenia hiperzapalnych reakcji ziarniniakowych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Hiperzapalenie, przewlekła choroba ziarniniakowa, niedobór odporności, zakaźne, ziarniniak, makrofagi, gigantyczne komórki wielojądrowe, poliploidyzacja
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę