Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

EX-GLACIER — Wynik w skrócie

Project ID: 268464
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Zjednoczone Królestwo

Wnioski wyciągnięte z badania hiszpańskiego lodowca

W ramach zrealizowanego niedawno unijnego projektu wykorzystano rejestry dotyczące lodowca w paśmie górskim hiszpańskich Pirenejów, aby lepiej zrozumieć zmiany klimatu w Europie.
Wnioski wyciągnięte z badania hiszpańskiego lodowca
Obecnie Prąd Zatokowy przenosi ciepło i wilgoć do Europy, zapewniające umiarkowany klimat sprzyjający rolnictwu. Jednak na przestrzeni tysiącleci położenie Golfsztromu ulegało wahaniom o 20 stopni szerokości geograficznej, co prowadziło do drastycznych zmian klimatu Europy.

Badacze skupieni w finansowanym przez UE projekcie EX-GLACIER (A record of rapid climate change from the Pyrenees, Spain) wykorzystali najnowocześniejszą technologię, aby określić w czasie posuwanie się naprzód lodowca w środkowych Pirenejach w stosunku do zmian Prądzie Zatokowym. W ramach projektu wybudowano laboratorium do oceny chlorem-36, rzadkim pierwiastkiem używanym do datowania skał, wymagającym szczelnego środowiska pracy.

Pokrywy lodowe i lodowce są szczególnie wrażliwe na ocieplenie klimatu, a dolina Gallego w hiszpańskich Pirenejach jest miejscem występowania małego pojedynczego lodowca, który gwałtownie się cofa. Badania nad zmianą klimatu w tym regionie są utrudnione ze względu na brak pełnych rejestrów postępowania i cofania się lodu w dolinie i w innych miejscach w Pirenejach.

Wyniki wstępne z datowania ekspozycji wskazały, że niektóre z formacji były znacznie młodsze niż początkowo sądzono. Próbki przeanalizowano w celu ustalenia tempa cofania się lodu aż do dnia dzisiejszego, na podstawie obecnej rozległości lodowca.

Projekt EX-GLACIER stosował modelowanie 2D w połączeniu z modelem przepływu lodu do dokładnego mapowania lodowca Glaciar de l'Inferno. Na podstawie tych informacji naukowcy zrekonstruowali linie przepływu lodowca i wykazali, że w maksymalnej fazie rozwoju jego grubość wynosiła 480 m, a długość 40 km.

Naukowcy wykorzystali te wyniki do rekonstrukcji lodowca i określenia tempa zmian temperatury podczas globalnego ocieplenia pod koniec ostatniej epoki lodowcowej. Projekt pozwoli naukowcom i decydentom lepiej zrozumieć przyszłe skutki globalnego ocieplenia i podjąć kroki na rzecz ograniczenia kosztów środowiskowych i gospodarczych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Lodowiec, hiszpańskie Pireneje, zmiana klimatu, Prąd Zatokowy, pokrywy lodowe
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę