Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

IPRABIO — Wynik w skrócie

Project ID: 269196
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Francja

Walka biologiczna na rzecz skuteczniejszej ochrony przed szkodnikami

Ważne zadanie polegające na produkcji żywności w sposób bardziej zrównoważony w obliczu wzrostu liczebności populacji ludzkiej stało się nieco prostsze dzięki finansowanej przez UE inicjatywie.
Walka biologiczna na rzecz skuteczniejszej ochrony przed szkodnikami
Zwiększona odporność szkodników i gatunki inwazyjne to poważne wyzwania, przed jakimi stoi współczesne rolnictwo. Aby im sprostać, powołano innowacyjny projekt, finansowany przez UE, w którym wykorzystano naturalnego wroga szkodliwych dla roślin uprawnych stawonogów do ich zwalczania w procesie znanym jako walka biologiczna.

Projekt IPRABIO (Integrating new practices in programs of biological control against agricultural pests) wsparł integrację technik charakterystyki molekularnej w ramach siedmiu programów walki biologicznej. Celem było umocnienie związków między badaczami oraz wykorzystanie uzupełniających metodologii charakterystyki morfologicznej i genetycznej w celu identyfikacji szkodników i wyboru najodpowiedniejszych środków walki biologicznej.

Konsorcjum opracowało także procedury kontroli jakości oparte na genetycznej i fenotypowej charakterystyce insektów. Pozwolą one zoptymalizować protokoły hodowli środków walki biologicznej w warunkach laboratoryjnych i komercyjnych. Konsorcjum zbadało także warunki biotyczne i abiotyczne wpływające na ustanowienie wprowadzonych populacji środków walki biologicznej.

Ponadto produkcja kodów kreskowych DNA dla badanego i wyhodowanego w warunkach laboratoryjnych materiału biologicznego, wraz z rozwojem prostych narzędzi molekularnych do szybkiej identyfikacji gatunków, przyczyniła się do płynnego wdrożenia procedur identyfikowalności w programach walki biologicznej.

Badacze odkryli, że naturalne gatunki wrogie zebrane poza terytorium UE mogą być nieskuteczne w walce z populacją docelową w Europie. Wniosek ten znacznie zmienił strategię projektu IPRABIO i przekierował badania na inne obszary, w których zidentyfikowano populacje szkodników podobnych do szkodników europejskich.

Badacze wykorzystali także techniki molekularne, nie tylko po to, aby zidentyfikować materiał biologiczny, ale także w celu kontroli jakości. Wykorzystano je do zwiększenia skuteczności środków walki biologicznej w czasie ich wprowadzenia, produkcji i uwolnienia.

Działania zrealizowane w ramach projektu IPRABIO pomogą europejskiej branży rolnej zwiększyć poziom zrównoważoności i zapewnić wykonalną alternatywę w zakresie walki ze szkodnikami w rolnictwie.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Środek walki biologicznej, odporność szkodników, rolnictwo, stawonogi, szkodniki w rolnictwie, walka biologiczna
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę