Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

IPPA — Wynik w skrócie

Project ID: 269849
Źródło dofinansowania: FP7-EURATOM-FISSION
Kraj: Szwecja

Zasięganie opinii społeczeństwa w trudnych sprawach

Proces podejmowania decyzji w kwestiach spornych, takich jak energia jądrowa, może nie przebiegać optymalnie ze względu na zbyt wąskie ujęcie problemu przez główne zaangażowane podmioty już na samym początku. Badacze wykorzystali nowatorskie ramy uczestnictwa, by zachęcić do dialogu publicznego i uzyskania szerszego obrazu sytuacji.
Zasięganie opinii społeczeństwa w trudnych sprawach
Zdarza się, że w procesie podejmowania ważnych decyzji, które mają wpływ na ogół społeczeństwa, eksperci ds. technicznych nie uwzględniają szerszej perspektywy społecznej ani opinii obywateli. Czasem socjologowie przyjmują w swoich interpretacjach problemów łagodny punkt widzenia, zamiast skupić się na twardych faktach. Każda z tych sytuacji może prowadzić do utrudnień w podejmowaniu i/lub adaptacji decyzji.

Projekt "Implementing public participation approaches in radioactive waste disposal" (IPPA) zainicjowano, aby przeprowadzić próby terenowe tworzenia "bezpiecznych przestrzeni" do prowadzenia dialogu między zainteresowanymi stronami. Dyskusje skierowano w stronę pogłębienia wiedzy uczestników na temat poszczególnych kwestii i stworzono forum do wymiany pomysłów i opinii.

Model opracowany podczas wcześniejszej inicjatywy RISCOM wykorzystano do przeprowadzenia uczestników przez argumenty w ramach godnego zaufania procesu podejmowania decyzji. Model RISCOM i inne podejścia do zaangażowania opinii publicznej wykorzystano w pięciu programach zarządzania odpadami radioaktywnymi. Przedmiotem zainteresowania były kraje z Europy Środkowej i Wschodniej (Czechy, Polska, Rumunia, Słowenia i Słowacja).

Przyjazna dla użytkownika strona internetowa projektu IPPA udostępnia tzw. zestaw narzędzi uczestnika, z którego mogą skorzystać organizacje lub grupy podczas działań z udziałem zainteresowanych stron. Zestaw ten zawiera narzędzia, metody i procesy związane z uczestnictwem opisane według szeregu kryteriów dotyczących grupy docelowej, wraz z założeniami poszczególnych działań. Aby dokonać właściwego wyboru, użytkownicy mogą porównać aż do pięciu narzędzi, metod i procesów.

Ponieważ pewne pojęcia mogą być nieznane wielu osobom niebędącym specjalistami w dziedzinie socjologii, zestaw narzędzi uzupełniono wytycznymi, które pomogą decydentom zidentyfikować ich potencjalne oczekiwania względem procesu uczestnictwa. Zakładka Pomoc zawiera szczegółowe informacje na temat zasad działania zestawu narzędzi.

W projekcie wykazano, że sektor zarządzania odpadami radioaktywnymi wymaga systematycznego i kompleksowego podejścia do zrozumienia społecznościowego procesu podejmowania decyzji. Niektóre zainteresowane strony wahały się, czy brać udział w działaniach, pomimo utworzenia bezpiecznych miejsc. Wymaga to poważnego rozważenia, jeżeli jakikolwiek proces z udziałem opinii publicznej ma być skuteczny i trwały.

Projekt IPPA jest reakcją na wzywania społeczne i polityczne stojące przed pomyślnym wdrożeniem programu składowania odpadów radioaktywnych przy zastosowaniu nowych podejść do uczestnictwa opinii publicznej i przejrzystości. Wyniki projektu wskazują drogę ku usprawnieniu procesu podejmowania decyzji, uwzględniając szerszą perspektywę społeczną.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Podejmowanie decyzji, energia jądrowa, udział publiczny, odpady radioaktywne, usuwanie odpadów
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę