Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Rzucić światło na protuberancje

Powierzchnia i korona Słońca zawierają magnetyczne struktury noszące nazwę protuberancji, składających się z plazmy wyrzucanej w rozbłysku słonecznym. Naukowcy szczegółowo zbadali nowe dane, aby lepiej poznać teoretyczne podstawy zjawiska protuberancji.
Rzucić światło na protuberancje
Ostatnie obserwacje dostarczają zupełnie nowych szczegółów na temat natury i zachowania się protuberancji. Znajdują się wśród nich informacje na temat fal, przepływów, drgań i niestabilności w koronie słonecznej.

SOLPROM-SMS ("Solar prominences: Stability, magnetohydrodynamics, and seismology") to finansowany przez UE projekt badawczy mający na celu wykorzystanie tych nowych danych do poszerzenia wiadomości teoretycznych na temat protuberancji. W ramach projektu badano podstawy matematyczne i dynamikę przepływów protuberancji w czasie.

W pierwszej fazie projektu zespół badał właściwości fal protuberancji oraz zmiany w nich zachodzące. Przy pomocy tych danych udoskonalono modele powstawania protuberancji i sformułowano nowe prawa rządzące takimi właściwościami, jak czas trwania i częstotliwość.

Druga faza projektu poświęcona była badaniu niestabilności protuberancji. Ustalono kilka nowych wniosków dotyczących powstawania, zwiększania się i zmniejszania niestabilności oraz wykazano, że mogą one zachodzić w niższych temperaturach, niż wcześniej sądzono.

Zrozumienie natury protuberancji poszerzy naszą wiedzę na temat Słońca i ogólnie pogody kosmicznej. W projekcie SOLPROM-SMS wykorzystano nowe dane dotyczące protuberancji, pogłębiające naszą teoretyczną znajomość atmosfery Słońca.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę