Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

4DCELLFATE — Wynik w skrócie

Project ID: 277899
Źródło dofinansowania: FP7-HEALTH
Kraj: Hiszpania
Dziedzina: Zdrowie, Badania podstawowe

Molekularne uwarunkowania różnicowania komórek macierzystych

Różnicowanie komórek macierzystych do wszystkich typów komórek w organizmie jest skomplikowanym procesem wymagającym uzgodnionych zmian w programach transkrypcyjnych, jak również zdarzeniach epigenetycznych. Wyjaśnienie mechanizmów molekularnych ma ważne konsekwencje zarówno dla zrozumienia normalnego rozwoju, jak i leczenia choroby.
Molekularne uwarunkowania różnicowania komórek macierzystych
Podczas rozwoju, embrionalne komórki macierzyste decydują o losach komórek, które polegają na przebudowie nukleosomu i deacetylatazie (NuRD) i kompleksach represyjnych polimerów (PRC). Działają one bezpośrednio z białkami histonowymi i wpływają na pozycjonowanie nukleosomów i organizację chromatyny wyższego rzędu. Zmienia to dostępność podstawowych sekwencji DNA (genów) do czynników transkrypcyjnych i innych regulatorów. Co ciekawe, zarówno NuRD, jak i PRC zawierają różne kombinacje podjednostek paralogicznych, a tym samym charakteryzują się znaczną różnorodnością funkcjonalną.

Projekt finansowany przez UE 4DCELLFATE (Developing a global understanding of the PRC and NuRD complexes in stem cell differentiation, in health and disease) miał na celu wyznaczyć konkretne podtypy kompleksów i ich rolę w różnicowaniu komórek.

Poprzez podejście do biologii systemów, konsorcjum zbadało budowę, strukturę, interakcje i aktywność kompleksów NuRD i PRC podczas różnicowania komórek macierzystych. Używając spektrometrii masowej, krystalografii rentgenowskiej i mikroskopii elektronowej, naukowcy określili skład i strukturę kompleksów NuRD i PRC. Wyniki wykazały, że różnice w montażu obu kompleksów odgrywają decydującą rolę w równoważeniu pluripotencji i różnicowaniu komórek macierzystych.

Ponadto badacze skonstruowali model predykcyjny, który odnosi się do różnorodności, aktywności i lokalizacji ChRL i NuRD, a także do zmian ekspresji genów i procesu różnicowania. To sugerowało, że modyfikacje histonu wpływają bezpośrednio na zmienność transkrypcyjną w tkankach i podkreślają istnienie zmienności między komórkami w stanie chromatyny.

Co ważne, naukowcy opracowali platformy kontroli leków, które pomogły w identyfikowaniu konkretnych inhibitorów małych cząsteczek zdolnych do manipulowania funkcją NuRD/PRC. Ma to szczególne znaczenie w przypadku raka, gdzie komórki somatyczne deróżnicują się do nowotworowych komórek macierzystych. Zatem, ingerowanie w specyficzne kompleksy NuRD i PRC, które napędzają fenotyp komórek macierzystych raka, ma potencjał terapeutyczny. Zostało to dodatkowo poparte badaniami przedklinicznymi wskazującymi, że do zwalczania chorób wymagane są kombinacje leków epigenetycznych, które są ukierunkowane zarówno na liczne komórki białaczkowe, jak i komórkę inicjującą białaczkę.

Podsumowując, odkrycia z projektu 4DCELLFATE wzbogaciły naszą podstawową wiedzę, w procesie odkrywania nowych celów terapeutycznych.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Komórka macierzysta, różnicowanie, kompleks przebudowy nukleosomu i deacetylacji, kompleks represyjny polimerów, 4DCELLFATE
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę