Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Poznajemy wpływ biogospodarki na Europejczyków

Pewna unijna inicjatywa promowała biogospodarkę poprzez informowanie o postępach w tej dziedzinie opinii publicznej przy pomocy wystawy objazdowej.
Poznajemy wpływ biogospodarki na Europejczyków
Europa ostatnio przyjęła strategię biogospodarki opartej na wiedzy (KBBE) w celu promocji innowacji biologicznych i zielonej gospodarki. Istnieją jednak dowody na to, że ogólna znajomość biogospodarki w społeczeństwie jest niska.

Dlatego zainicjowano projekt BIOPROM (Promotion of the bio-economy through a travelling exhibition in Europe), którego celem było promowanie publicznego zaangażowania w tę tematykę.

Po konsultacji z ekspertami oraz warsztatach i debatach publicznych stworzono objazdową wystawę naukową o nazwie "Mission Possible: Will bioeconomy save the world?". Otwarta w 2013 r. w Rzymie interaktywna wystawa miała za zadanie edukować i bawić obywateli w celu zwiększenia ich świadomości na temat znaczenia biogospodarki w ich życiu codziennym oraz w przyszłości. Wystawę gościły centra nauki w Estonii, Włoszech, Austrii i Zjednoczonym Królestwie, a sumie przyciągnęła ona około 200 000 zwiedzających. W ramach projektu zorganizowano też równoległe wydarzenia angażujące europejskich interesariuszy i prawodawców, aby wesprzeć debatę publiczną na temat korzyści związanych z KBBE.

Dzięki praktycznym eksperymentom i warsztatom wystawa dotarła z informacjami o biogospodarce do uczniów szkół podstawowych i średnich. Aby zainteresować jak najwięcej szkół, nawiązano współpracę z centrami nauki. Wystawa przyciągnęła również osoby dorosłe, chcące poszerzyć wiedzę na temat biogospodarki i wziąć udział w doświadczeniach.

W celu skutecznego informowania o KBBE w Europie, uczestnicy projektu BIOPROM przygotowali zalecenia polityczne i nowe koncepcje, opracowane w języku angielskim, estońskim, niemieckim, włoskim i rosyjskim. W popularnym serwisie społecznościowym utworzono profil, w którym każde z uczestniczących centrów nauki posiada swoją stronę. W sumie profil śledziło 20 000 osób.

Po zakończeniu realizacji projektu BIOPROM opiekę nad wystawą sprawuje organizacja non-profit założona w Austrii. Pomaga ona w dalszym promowaniu zalet i korzyści związanych z KBBE.

Powiązane informacje

Tematy

Biotechnology

Słowa kluczowe

Biogospodarka, wystawa objazdowa, biogospodarka oparta na wiedzy, KBBE, centra naukowe
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę