Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

BELERA — Wynik w skrócie

Project ID: 295043
Źródło dofinansowania: FP7-INCO
Kraj: Białoruś

Nowa era badań w dziedzinie nanofotoniki na Białorusi

Współpraca z czterema krajami europejskimi pozwoliła wspomóc badania nad nanorurkami węglowymi i fotoniką na Białorusi. Dzięki kooperacji z instytucjami UE możliwe było pełniejsze zintegrowanie Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Informatyki i Radioelektroniki (BSUIR) z Europejską Przestrzenią Badawczą (EPB).
Nowa era badań w dziedzinie nanofotoniki na Białorusi
BSUIR jest jedną z wiodących instytucji akademickich tego kraju i posiada doświadczenie w mikro- i nanoelektronice, badaniach materiałowych, technologiach laserowych i inżynierii radiowej. Aby ułatwić integrację uczelni z EPB, zatrudnieni w niej naukowcy podjęli współpracę z czterema europejskimi partnerami, mając na celu wymianę wiedzy i personelu.

Środki unijne przeznaczone na realizację projektu BELERA posłużyły do rozwijania wiedzy fachowej z zakresu nanorurek węglowych i fotoniki. BSUIR nawiązał trwałą współpracę z czterema instytutami badawczymi z Niemiec, Hiszpanii, Francji i Luksemburga. Projekt BELERA przyczynił się do rozwinięcia niezbędnego potencjału badawczo-technologicznego BSUIR oraz zwiększenia zaangażowania Białorusi w europejskie programy ramowe. Dodatkowo uzyskano większą widoczność uczelni w Europie, co umożliwiło nawiązanie kontaktów i współpracy z innymi wiodącymi organizacjami badawczymi.

Pierwszy projekt kooperatywny BSUIR dotyczył badania właściwości magnetycznych nanorurek węglowych. Wraz z partnerami z Francji badacze z BSUIR opracowali technikę osadzania chemicznego rozpylonej cieczy z fazy gazowej przeznaczoną do produkcji hybrydowych folii z metali i nanorurek węglowych. Przeprowadzono szczegółowe badania właściwości strukturalnych, teksturalnych (orientacji), spektroskopowych i magnetycznych uzyskanych materiałów.

We współpracy z instytutem z Niemiec przygotowano wspólne eksperymenty z zakresu przygotowywania i strukturyzowania zimnych elektrod na bazie nanorurek węglowych oraz badania ich właściwości emisyjnych. W badaniach zastosowano nowatorską technologię produkcji katod strukturyzowanych, polegającą na hodowaniu kolumn z nanorurek węglowych wewnątrz odpowiednich matryc opracowanych przez partnera niemieckiego.

Trzecim obszarem badań było tworzenie materiałów nanostrukturalnych do nowatorskich urządzeń fotonicznych. We współpracy z instytutem z Hiszpanii badacze z BSUIR zajęli się opracowaniem procesu metalizowania emiterów światła na bazie krzemu porowatego. Zajmowano się w szczególności wydajnością sprzężenia nanoporowatego aluminium z myślą o stosowaniu go jako falowodu w zintegrowanych urządzeniach fotonicznych. Przeprowadzono też wspólne prace nad projektowaniem struktur fotonicznych do bioczujników oraz projektowaniem optymalnych konfiguracji ogniw słonecznych z diodą Schottky'ego.

Upowszechnianie informacji stanowiło ważny aspekt projektu BELERA i partnerzy okazali się szczególnie produktywni w tej kwestii. Poza witryną projektu i kilkoma publikacjami partnerzy opracowali prezentację, cztery biuletyny, ulotkę, broszurę elektroniczną i przewodnik promocyjny.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Nanorurki węglowe, fotonika, radioelektronika
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę