Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Optymalizacja jakości obrazu dużych, płaskich telewizorów przy jednoczesnym zmniejszaniu poboru mocy

Wyświetlacze LCD stanowią obecnie podstawową technologię stosowaną w ekranach telewizyjnych, szczególnie w przypadku większych przekątnych. Naukowcy opracowali nowatorską metodę zmniejszania ich poboru mocy przy jednoczesnym poprawieniu jakości obrazu.
Optymalizacja jakości obrazu dużych, płaskich telewizorów przy jednoczesnym zmniejszaniu poboru mocy
Popularność wyświetlaczy LCD zapewne utrzyma się przez dłuższy czas. Pomimo swojej wszechobecności nadal są to jednak urządzenia o niedostatecznej sprawności energetycznej. Europejczycy spędzają przed telewizorami kilka godzin dziennie, zatem wysoki pobór energii przez telewizory może mieć negatywny wpływ na środowisko. Z tego względu prowadzone są badania zmierzające do zmniejszenia poboru energii przez wyświetlacze LCD.

Niestety, zastąpienie energochłonnego filtra barw mechanizmem czasowej syntezy kolorów w postaci sekwencyjnego wyświetlania polowego kolorów (FSC) ma niepożądany skutek uboczny w postaci efektu rozbicia kolorów. Rozbicie polega na przejściowych zakłóceniach postrzegania barw podczas ruchu oka obserwatora. Efekt ten wynika z rozdzielenia klatek kolorów podstawowych: czerwonego, zielonego i niebieskiego. Wykorzystując dofinansowanie UE, naukowcy zainicjowali projekt GREEN ("Low power high image quality display using colour sequential display technology") w celu opracowania nowatorskiej technologii wyświetlaczy LCD typu FSC, która pozwoliłaby generować wysokiej jakości obraz przy niskim poborze mocy.

Badacze wykorzystali nowatorską technikę podświetlania, jaką jest lokalne zmniejszanie nasycenia kolorów podstawowych (LPD). Metoda LPD pozwala zmniejszać nasycenie kolorów podstawowych poprzez czasowe i przestrzenne modulowanie natężenia podświetlenia w sposób minimalizujący efekt rozbicia kolorów. Odnotowano znaczne zmniejszenie poboru mocy przy zachowaniu dobrej jakości obrazu, a testy psychofizyczne wykazały, że efekt rozbicia kolorów stał się niemal niezauważalny. Połączenie dwóch zaproponowanych rozwiązań pozwoliło opracować z gotowych komponentów komercyjny wyświetlacz LCD o bardzo niskim koszcie produkcji.

Następnie zespół opracował narzędzie do pomiaru efektu rozbicia kolorów dla potrzeb projektowania i sprawdzania przyszłych konstrukcji typu FSC. Zaproponowano też konfigurację wyświetlacza 3D. Dodatkowo zbadano możliwości stosowania diod elektroluminescencyjnych (LED) w technologii LPD. Ponadto zaproponowano macierzowe rozwiązanie oświetlenia LED przeznaczone między innymi do sklepów, teatrów i sal operacyjnych. Wyniki badań zostały opublikowane w 13 artykułach naukowych.

Projekt GREEN opracował tani i wydajny panel LCD o zwiększonej jakości obrazu i słabszym postrzeganym efekcie rozbicia kolorów. Możliwość znacznego zmniejszenia globalnego poboru energii w wyniku zastosowania tej technologii w dużych, tanich telewizorach niewątpliwie spotka się z żywym zainteresowaniem przemysłu i konsumentów.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę