Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Szybka inspekcja szyn kolejowych

Nowe, zintegrowane techniki inspekcji szyn kolejowych pozwolą skrócić czas i poprawić jakość inspekcji. Efektem będą bezpieczniejsze tory, a tym samym większa niezawodność europejskiego systemu kolejowego.
Szybka inspekcja szyn kolejowych
Ruch w europejskich sieciach kolejowych stale rośnie, przez co tory przenoszą coraz więcej pociągów poruszających się z większymi prędkościami i przewożących coraz cięższe ładunki. Oznacza to zwiększone zużycie torów, a tym samym konieczność częstszych inspekcji i prac konserwacyjnych oraz wyższe koszty.

Stosowane obecnie metody inspekcji szyn nie spełniają w pełni wymagań branży pod względem niezawodności i opłacalności, toteż Europie potrzebny jest lepszy, zautomatyzowany system inspekcji szyn.

Wykorzystując dofinansowanie UE w wysokości 3,2 mln EUR w okresie od października 2009 r. do marca 2013 r., konsorcjum 13 partnerów europejskich rozwijało projekt INTERAIL . Celem projektu była minimalizacja awarii szyn poprzez opracowanie nowatorskiego, zintegrowanego systemu szybkiej inspekcji łączącego zautomatyzowaną inspekcję wizualną z czujnikami elektromagnetycznymi i konwencjonalnymi technikami ultradźwiękowymi, sterowanego przez centralną jednostkę połączoną z oprogramowaniem do przetwarzania danych. Pozwoliło to stworzyć wydajniejszą i bardziej niezawodną metodę krótko- i średnioterminowej inspekcji szyn.

Każdy moduł inspekcji bada inny typ uszkodzeń szyn, a zintegrowane wyniki dostarczają podczas jednego badania kompletu danych o stanie szyn. Dzięki temu system jest tańszy w eksploatacji i bardziej niezawodny od dotychczasowych metod.

Uczestnicy projektu pomyślnie osiągnęli wyznaczone cele, a tworząc ostateczny prototyp systemu wszystkie stosowane techniki prób nieniszczących wykorzystano w jednym specjalistycznym pojeździe inspekcyjnym. Projekt opracował też niezbędny system mechaniki pomocniczej, układ sterowania pojazdem i oprogramowanie. Wyniki testów prototypu poddano szczegółowej weryfikacji i porównano z wynikami ręcznych technik inspekcji, w tym pomiarami pola prądu przemiennego, testami wibracji o wysokiej częstotliwości i testami ultradźwiękowymi z wykorzystaniem układu fazowanego.

Upowszechnianie wyników projektu obejmowało udział w różnego rodzaju spotkaniach, konferencjach (TRA2012, TRA2014), warsztatach i targach branżowych, w tym również organizowanych z inicjatywy projektu. W witrynie projektu zamieszczono opracowane materiały, w tym artykuły techniczne, prezentacje, materiały wideo i treści adresowane do szerszego grona odbiorców.

Projekt INTERAIL przyczyni się do realizacji kluczowego celu UE, jakim jest odnowa europejskiego systemu kolejowego. System stworzony w ramach projektu pozwoli taniej i szybciej sprawdzać więcej odcinków torów, otwierając drogę do zapewnienia bezprecedensowego poziomu bezpieczeństwa, niezawodności i dostępności torów kolejowych. Umożliwi to szersze wykorzystanie transportu kolejowego, a tym samym zmniejszanie ruchu na drogach i związanych z nim zanieczyszczeń. Materiał wideo o projekcie jest dostępny tutaj .

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę