Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Pisanie kreatywne w wykonaniu osób poznających drugi język

Naukowcy badają skuteczność pisania kreatywnego jako narzędzia w nauczaniu drugiego języka. Prace prowadzone w ramach projektu obejmują różne konteksty kulturowe i lingwistyczne, koncentrując się na Polsce oraz Tunezji.
Pisanie kreatywne w wykonaniu osób poznających drugi język
Dzięki wsparciu w postaci finansowania przez UE, projekt CW AND SLA ("Creative writing as a tool in second language acquisition") wzbogaci wiedzę na temat skutecznego nauczania drugiego języka. Członkowie zespołu zajęli się usprawnianiem nauczania drugiego języka na Uniwersytecie Jagiellońskim w Polsce oraz na uczelni Institut Supérieur des Sciences Humaines de Tunis (ISSHT) w Tunezji. Umożliwi to zreformowanie programu nauczania w ISSHT w związku z coraz powszechniejszym w Tunezji nabywaniem zdolności posługiwania się drugim językiem, oraz pozwoli na większe zintegrowanie językoznawstwa i literatury z procesami nauczania drugiego języka.

Celem działań jest również ustalenie podstaw dla przyszłych badań dotyczących nauczania drugiego języka poprzez utworzenie korpusu porównywalnych tekstów napisanych przez osoby uczące się z Polski i Tunezji oraz przez rodzimych użytkowników języka. Inicjatywa będzie zachętą do przyszłej współpracy pomiędzy krajami oraz uniwersytetami partnerskimi: w ramach projektu zajmujący się nauczaniem drugiego języka eksperci z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz eksperci z dziedziny nauczania pisania kreatywnego ze szkockiego Strathclyde University składają wizyty w ISSHT. Eksperci przekażą informacje na temat określonych metod nauczania pisania kreatywnego oraz będą promować współpracę pomiędzy polskimi a tunezyjskimi lingwistami nad ustandaryzowanymi zadaniami z zakresu pisania kreatywnego, które zostaną dołączone do korpusu nauczania drugiego języka. Następnie eksperci z ISSHT udadzą się na Uniwersytet Jagielloński oraz do Strathclyde, by przeanalizować dane oraz podzielić się swoimi spostrzeżeniami.

Prace prowadzone w ramach projektu CW AND SLA umożliwią rozpowszechnienie metodologii stosowanej do nauczania pisania kreatywnego w Strathclyde University. Kadra Uniwersytetu Jagiellońskiego, Strathclyde oraz ISSHT podejmie współpracę nad opracowaniem kursu dramaturgii, który będzie stanowić model w nauczaniu studentów tunezyjskich. Zostanie on następnie powielony w odniesieniu do nauczania studentów w Polsce oraz Zjednoczonym Królestwie.

Mimo napotkania pewnych trudności kulturowych podczas tworzenia zadań pisemnych dla studentów, które można realizować w sposób porównywalny w każdym z tych trzech krajów, uczestnikom projektu udało się wygenerować teksty w tych trzech językach. Lingwiści z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz ISSHT pomyślnie opracowali korpus złożony z tekstów we wszystkich trzech językach i przeanalizowali te teksty, by wskazać błędy w procesie uczenia języka angielskiego jako drugiego języka lub języka obcego w stopniu zbliżonym do kompetencji użytkownika rodzimego. Językoznawcy przeanalizowali te błędy i ocenili w jakim stopniu wynikają one z czynników kulturowych, z języka ojczystego lub z czynników zależnych od gatunku literackiego.

Wnioski z trwających prac projektu CW AND SLA przyniosą korzyści różnojęzycznym specjalistom zajmującym się nauczaniem języka angielskiego jako drugiego języka oraz umożliwią im eksperymentowanie z pisaniem kreatywnym jako metodą nauczania. Nauczyciele będą również mieli do dyspozycji korpus tekstów, który ułatwi im diagnozowanie istotnych problemów.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę