Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Solidne sieci w akcji

Współczesne społeczeństwo jest w ogromnym stopniu uzależnione od sieci transportowych, telekomunikacyjnych i logistycznych. Istnieje wiele metod optymalizacji sieci, a uczestnicy pewnego unijnego projektu pomagają zwiększyć ich niezawodność i poprawić zdolności samoorganizacyjne.
Solidne sieci w akcji
Sieci transportowe i komunikacyjne są nam niezbędne dla nowoczesnej Europy, ale i coraz bardziej skomplikowane. Sieci muszą zatem działać w sposób optymalny, wydajny i, przede wszystkim, niezawodny, ponieważ wraz ze złożonością zwiększa się ich potencjalna awaryjność.

W ostatnich latach pojawiło się bardzo dużo metod optymalizacji sieci, wykorzystujących zdobycze matematyki, informatyki, ekonomiki i inżynierii. Dziedzina optymalizacji "odpornej" (ang. "robust optimisation") jest jednak znacznie młodsza i słabiej rozwinięta.

Ponadto, sieci często nie są kontrolowane przez scentralizowany, optymalizujący podmiot, ale przez "samolubnych" graczy, co prowadzi do spadku wydajności. Zastosowanie mechanizmu rynkowego może sprawić, że działając dla własnej korzyści, ci różni gracze będą także przyczyniać się do zwiększenia ogólnej wydajności i niezawodności.

Współfinansowany przez UE projekt ROSES ("Robust and self-organising networks") miał na celu utworzenie niezawodnych i samoorganizujących się sieci w sektorach transportu, logistyki i telekomunikacji.

Badacze pracowali nad metodami rozszerzenia odzyskiwalnej odporności w zastosowaniach z programowaniem całkowitoliczbowym oraz bez centralnego sterowania, aby zapewnić stabilność sieci zaufania. Stworzono także nową metodę wyszukiwania optymalnych harmonogramów spotkań w środowisku odpornym na odzyskiwanie.

Ponadto, w ramach projektu ROSES opracowano metody uwzględniające sieci tworzone przez podmioty finansowe oraz ich zobowiązania. Zespół projektu badał też oparty na ścieżce, a nie łuku, wzór przepływów, co pozwoliło uzyskać inny model odporności dla przepływów maksymalnych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę