Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Innowacje w przemyśle są jeszcze lepsze

Prace nad udoskonaleniem i walidacją zaawansowanego narzędzia, które pomaga tworzyć innowacje, przyniosą istotne korzyści małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP).
Innowacje w przemyśle są jeszcze lepsze
MŚP są motorem gospodarki UE, a kluczem do ich sukcesu jest innowacyjność. Uczestnicy finansowanego ze środków UE projektu MARKET IT pracowali nad poprawą istniejących zaawansowanych narzędzi do rozwijania innowacji.

W projekcie wykorzystano zdobyczy unijnej inicjatywy TECH IT EASY, a w jego ramach rozbudowano opracowane wcześniej oprogramowanie pomagające MŚP w organizowaniu procesu innowacji.

Oprogramowanie przeszukuje Internet i pozyskuje informacje istotne dla innowacyjności w danej firmy, w tym dane techniczne czy informacje o konkurencji patentach i partnerach. Uczestnicy projektu MARKET IT wdrożyli i przetestowali udoskonalenia techniczne w oprogramowaniu, opracowując nowe, ulepszone narzędzie, z którego można korzystać przez Internet lub zainstalować lokalnie.

Mówiąc dokładniej, zapewniające możliwości dostosowywania narzędzie posiada różne moduły pomagające MŚP. Jeden z modułów porządkuje projekty innowacyjne (przepływ zadań, marketing, inżynieria), a inny pomaga przechowywać, udostępniać i przeszukiwać dokumenty w organizacji za pomocą systemu zarządzania dokumentami. Trzeci moduł umożliwia zaawansowaną eksplorację danych, pomagając filtrować i analizować informacje z sieci Web.

Walidacja narzędzia i wprowadzonych poprawek umożliwiła MŚP sprawne wdrożenie systemu, dzięki któremu firmy mogą szybko dokonywać innowacji w zakresie produktów i usług, zwiększając sprzedaż i zyski. Rozwiązanie to przyczynia się też do obniżenia kosztów tworzenia innowacji oraz ograniczenia potrzeb w zakresie outsourcingu, a także pomaga identyfikować i zwiększać możliwości uzyskiwania przychodu. Jest ono idealne dla różnych mało zaawansowanych technologicznie sektorów, takich jak produkcja czy budownictwo.

Zgodnie z europejskimi politykami w sprawie innowacji i umacniania MŚP, narzędzie przyczyni się do wzmocnienia przemysłu, a także pomoże w wymianie innowacji i rozwijaniu gospodarki opartej na wiedzy. Wyniki prac rozpowszechniano za pośrednictwem strony internetowej projektu oraz podczas różnych wydarzeń, konferencji i warsztatów. Dzięki temu wiele firm będzie mogło czerpać korzyści płynące z innowacji.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Innowacje przemysłowe, MŚP, narzędzia zaawansowane technologicznie, oprogramowanie, proces innowacji, dane techniczne, patenty, zarządzanie dokumentami, pozyskiwanie danych, produkcja, budownictwo, gospodarka oparta na wiedzy
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę